Raad van State: vergader alleen in noodgevallen digitaal

Raad van State: vergader alleen in noodgevallen digitaal

Er mag alleen digitaal vergaderd worden in noodsituaties. Fysiek en digitaal vergaderen zijn niet gelijkwaardig. Het vergaderen in een raadszaal dient een ‘constitutionele waarde’ omdat inwoners fysieke vergaderingen kunnen bijwonen en kunnen inspreken.

Dat concludeerde de Raad van State in haar ad­vies over wets­voor­stel di­gi­taal ver­ga­de­ren de­cen­tra­le over­he­den. Het advies is in lijn met de brief die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden minister Bruins Slot stuurde met betrekking tot de consultatie over dit wetsvoorstel.

Katalysator

Het wetsvoorstel geeft gemeenteraden de mogelijkheid om, behalve bij uitzonderingen zoals het beëdigen van een raadslid, zelf te beslissen of vergaderingen fysiek of digitaal plaatsvinden. Het plaatst fysiek en digitaal vergaderen ten onrechte op gelijke voet. ‘’Fysiek vergaderen moet het uitgangspunt blijven voor het beraadslagen en besluiten door de gemeenteraad. Het werkt in zekere zin als katalysator voor de eigen aard en functie van de raad als politieke vertegenwoordiging’’, aldus voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Hanneke Willemstein. De Raad van State deelt deze mening en voegt toe dat onderlinge interactie bij digitaal vergaderen verloren gaat.

Uitzonderingen

De Raad van State adviseert dat de gemeenteraad in noodsituaties wel digitaal mag vergaderen, zoals tijdens een pandemie. Ook vergaderingen die alleen over interne aangelegenheden gaan, zouden digitaal kunnen plaatsvinden. Dit moet wel specifiek omschreven worden in de wet zodat digitaal vergaderen een uitzondering blijft.

Meer informatie

Klik hier voor het advies van de Raad van State op de Wet digitaal ver­ga­de­ren de­cen­tra­le over­he­den.

Klik hier voor de brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over het wetsvoorstel consultatie wetgevingstraject permanente regeling digitaal vergaderen.

Wil je tips voor digitaal vergaderen? Klik hier voor een link naar de digitale leeromgeving.