Raad Velsen en raad Utrecht spreken zich uit tegen agressie en intimidatie

Raad Velsen en raad Utrecht spreken zich uit tegen agressie en intimidatie

De gemeenteraad van Velsen en de raad van Utrecht hebben zich beiden tegen agressie en intimidatie en geweld uitgesproken. De raad van Velsen deed dat naar aanleiding van de discussie inzake de opvang van asielzoekers. De raad van Utrecht vanwege een discussie over wat wel en niet kan op sociale media.

De raad van Velsen richt zich tot alle inwoners in zijn verklaring vanwege de opdracht van de raad aan het college om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid. De raad maakt duidelijk dat agressie, geweld en intimidaties van inwoners tegen het lokale bestuur ongewenst is: “..in sommige reacties zien we insinuaties, intimidaties en bedreigingen aan het adres van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Zo willen we niet met elkaar omgaan. In elk maatschappelijk en politiek debat is het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en discussies te voeren die gebaseerd zijn op de inhoud.”

Afweging

De raad van Velsen sluit zijn verklaring af met de oproep aan de inwoners om “alle aandachtspunten, zorgen, suggesties en belangen met ons (te) delen zodat we als raad uiteindelijk een goede inhoudelijke afweging kunnen maken in complexe maatschappelijke vraagstukken.”

Raad Utrecht

In Utrecht trok de raad ook een grens vanwege een social media-actie van een van de raadsleden. Deze had filmpjes op social media geplaatst met uitslagen van stemmingen. Dat leidde tot haatmails, bedreigingen en andere negatieve reacties voor andere raadsleden, vanwege een andere keuze bij stemmingen. De Utrechtse raad gaf vervolgens in een brief de grens aan van wat aanvaardbaar is en beschreef daarin dat intimidaties op sociale media een grote invloed hebben op raadsleden persoonlijk, een onveilige werksituatie kan veroorzaken en het functioneren van de democratie raakt. De actie van de Utrechtse raad leidde tot een tegenreactie waarbij het raadslid het aftreden van twee andere raadsleden eiste. Dat gebeurde nadat de raad van Utrecht de brief had ingetrokken en excuses had gemaakt naar het betreffende raadslid. De reden: het voeren van een gesprek met elkaar is beter dan een van de collega’s per brief de maat te nemen. Onder leiding van raadsvoorzitter en burgemeester Sharon Dijksma probeert de Utrechtse raad een oplossing te vinden over wat wel en niet kan op sociale media. 

Trek de grens

Grenzen trekken en als raadsleden aangeven wanneer je agressie, intimidatie en geweld onwenselijk vindt, is het belangrijkste gespreksthema in de On Tour-bijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden die door het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur worden gehouden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een van de partners in het Ondersteuningsteam. In een zestigtal gemeenten heeft zo’n bijeenkomst al plaatsgevonden en voor dit jaar staan nog tientallen bijeenkomsten gepland.

“De raad van Velsen verdient een compliment voor de wijze waarop hij aan inwoners laat zien waar de raad de grens trekt. De raad van Utrecht laat zien dat het ook belangrijk is hoe je met elkaar om gaat en dat je ook daar grenzen hoort te trekken van wat aanvaardbaar is. Agressie, intimidatie en geweld kan het functioneren van de democratie ondermijnen en daarom is het goed dat een gemeenteraad een grens trekt. Uiteraard hoort daar ook bij dat raadsleden er voor zorgen dat alle voors en tegens goed op tafel komen en dat de raad alle belangen goed en zichtbaar weegt”, aldus Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Over het statement van de raad van Velsen maakte Nieuwsuur een reportage waarin de reactie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als deelnemer van het Ondersteuningsteam is gegeven.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur klik hier.