Raad voelt zich makkelijk te nemen horde

DEN HAAG – Er bestaan twijfels over de decentralisaties en de daarmee samenhangende participatiesamenleving. Veel raadsleden voelen de tijdsdruk en hebben daardoor moeite met het geloof in een succesvolle afloop. Zij zien hun rol als raadslid vaak als laatste “horde”, waar de handtekening (toch wel) wordt gezet.

Welke rol heeft de gemeenteraad? Een vraag die gesteld werd door workshopleiders Henny Pies en Eduard van Vloten in de Roermondse aflevering van "Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014". De toegestroomde raadsleden en kandidaat raadsleden lieten hierop de klassieke rollen van de gemeenteraad de revue passeren: kaderstellen, controleren en volksvertegenwoordiging. De naderende decentralisaties maken deze klassieke taken echter niet eenvoudiger, aldus de raadsleden. De gemeenteraad lijkt zodoende onzichtbaar in het besluitvormingsproces rondom de decentralisaties, terwijl de raad hierin een belangrijke rol zou kunnen en moeten spelen.

"Het hele idee van de participatiesamenleving is mooi ideaal, maar de tijd die gemeentes krijgen om dit te realiseren... Onmogelijk".

"Het hele proces is al voorgekauwd en wij mogen dan tekenen bij het kruisje" is een veel gehoorde opmerking en of de gemeenteraad daarmee zichtbaar kan zijn en zijn klassieke taken van kaders stellen, controleren en de burgers vertegenwoordigen, is voor de raadsleden van nu en straks de grote uitdaging.

Boodschap

Juist bij de decentralisaties is het belangrijk om de burger te vertegenwoordigen. Meer dan eens zal de burger geraakt worden, en meer dan eens is het belangrijk voor een raadslid om in de media te verschijnen en jouw boodschap aan de burger duidelijk en helder te verwoorden. In het geval van de op handen zijnde decentralisaties betekent dat een boodschap verwoorden van vertrouwen, waar een stabiele en sociale structuur voor de toekomst centraal staat. Deze boodschap kan op verschillende manieren de wereld ingestuurd worden, via: Twitter, Facebook en LinkedIn, maar ook de klassieke media zijn nog steeds zeer belangrijk om als raadslid in te verschijnen.

 “Op weg naar de raadsverkiezingen Roermond” was de derde bijeenkomst in een reeks van acht, georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur, de Vereniging van Limburgse Gemeenten en de griffierskring Noord- en Midden-Limburg. 

Voor een impressie met foto's, klikt u hier.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.