Raad vraagt inwoners om hulp bij burgemeesterskeuze

Raad vraagt inwoners om hulp bij burgemeesterskeuze

“Aan welke eisen, wensen en verwachtingen zou de nieuwe burgemeester volgens u moeten voldoen?” Dat is de vraag die de Amsterdamse gemeenteraad stelt via het Burger Portaal mijnnieuweburgemeester.amsterdam. 

De gemeenteraad bepaalt wie de nieuwe burgemeester van de gemeente wordt. Meestal wordt daarvoor een sollicitatiecommissie gevormd bestaande uit een aantal raadsleden. Deze stellen een profielschets op en nemen vervolgens sollicitatiegesprekken af. Bij de eerste stap krijgen de raadsleden van Amsterdam nu hulp van de inwoners. 

De gemeenteraad gebruikt deze input bij het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. In deze profielschets staat wat er van de burgemeester wordt verwacht en wat de burgemeester van Amsterdam mag verwachten. Bedoeling is dat Amsterdam voor de zomer een nieuwe burgemeester heeft. Burgemeesters worden in Nederland benoemd door de Kroon. De burgemeestersbenoemingsprocedure kent een aantal stappen. Daarvan is het opstellen van een profielschets een cruciale. Dit is de basis voor de vacaturetekst en de selectie van een nieuwe burgemeester. 

NotuBiz Burger Portaal

Om de input op te halen bij de burger gebruikt de gemeenteraad onderdelen van het NotuBiz Burger Portaal, een interactief platform waarmee gemeentes de dialoog met bewoners kunnen openen en de verbinding met burgers kunnen bevorderen. Maar hoe faciliteert u de betrokkenheid van burgers en belangrijker; hoe brengt u het lokale bestuur en uw burgers samen? Om dit te faciliteren heeft NotuBiz het Burger Portaal ontwikkeld. Het portaal biedt gemeentes verschillende interactieve opties om de burger te betrekken en samen de gemeente te verbeteren.