Raad wil samenvattingen en duiding informatie

Raad wil samenvattingen en duiding informatie

Raadsleden willen dat beleidsinformatie beter wordt samengevat. Tevens verwachten zij dat beleidsinformatie compacter wordt aangeboden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Raadsleden hebben, zo blijkt uit het onderzoek, behoefte aan meer informatie over beleidsonderwerpen en hulp bij het duiden van de informatie over deze beleidsonderwerpen. Van de raadsleden geeft 45 procent aan meer behoefte te hebben aan informatie over beleidsonderwerpen en zegt 57 procent van de raadsleden dat het nodig is om meer hulp te hebben voor het samenvatten en duiden van beleidsinformatie. Deze ondersteuning willen zij vooral van de griffie, collega-fractieleden, ambtenaren en fractie-assistenten. Raadsleden verwachten dat dit hun functioneren ten goede zal komen en dat dit de werkdruk zal verlichten.

Vergaderdruk

Van de raadsleden zegt 28 procent behoefte te hebben aan een vermindering van de vergaderdruk. Drie op de tien raadsleden geeft aan dat het aantal uren vergaderen een reden is geweest om te twijfelen over de kandidaatstelling als raadslid. Ook wethouders erkennen deze behoefte van raadsleden, 27 procent daarvan zegt dat raadsleden ondersteuning nodig hebben bij vermindering van de vergaderdruk.  Ook zijn raadsleden veel tijd kwijt aan het lezen van stukken, zonder dat ze daar veel plezier aan beleven.

Aanzien van het raadswerk

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft deze maanden aandacht aan het thema ‘Aanzien van het raadslidmaatschap’. Aanleiding is de presentatie van het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat door minister Plasterk in december 2015 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Dit is de tweede aflevering in een serie over het ‘Aanzien van het raadswerk’.

Eerder verschenen in deze serie

Aflevering 1: Raadsleden trots op raadswerk.

Het onderzoek ‘Het aanzien van het politiek ambt’ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, klik hier om het gehele onderzoek van Overheid in Nederland te lezen.
Als toelichting op het onderzoek is ook het essay ‘Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015’ geschreven. Het essay is hier te lezen.