Raad worstelt met opname en publicatie raadsvergadering

Raad worstelt met opname en publicatie raadsvergadering

VALKENBURG-  De raad van Valkenburg aan de Geul worstelt met een beeldopname en publicatie van de raadsvergadering van 8 november op Facebook door CDA-raadslid Jos Lebouille. Lebouille kreeg hiervoor een motie van afkeuring voor ‘ongeoorloofd Facebook gedrag’ omdat hij voorafgaand geen melding aan de voorzitter hierover had gedaan. Het raadslid was eerder in opspraak geraakt omdat hij op Facebook de werknamen voor het te herbouwen hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg publiceerde, deze informatie werd als vertrouwelijk gezien.

Raadslid Lebouille heeft de beeldopname bewust op zijn Facebookpagina geplaatst met als doel meer inwoners te betrekkenbij de lokale democratie in Valkenburg om zo een hoger opkomstpercentage tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen te behalen. In de ogen van de CDA-fractie kan dit doel worden bereikt door de publiciteit op te zoeken. Naast de klassieke media kan social media een belangrijke bijdrage leveren aan het genereren van publiciteit, aldus Lebouille.

Spijt
Spijt van zijn acties heeft Lebouille zeker niet. Lebouille baalt wel van het feit dat hij artikel 52 van het Valkenburgse reglement van orde niet uit zijn hoofd kende. Dit artikel meldt dat een opname van de raadsvergadering alleen is toegestaan als deze vooraf wordt gemeld aan de voorzitter van de raad. Lebouille had dit bij zijn opname nagelaten. Daartegenover stelt Lebouille dat artikel 53 van ditzelfde reglement bepaalt dat het raadsleden niet is toegestaan om gebruik te maken van een telefoon tijdens de raadsvergadering. ‘Deze bepaling wordt ook voortdurend geschonden in de Valkenburgse raadsvergaring’, aldus Lebouille.

Openbaren van informatie

Het openbaren van informatie uit de raadsvergadering gebeurt tegenwoordig veelvuldig door middel van het gebruik van Twitter, Facebook en dus zelfs ook het filmen tijdens de vergadering door raadsleden. ‘Indien deze informatie vertrouwelijk is, dient hier zeer terughoudend mee worden omgegaan tenzij het algemeen belang gediend is bij openbaarmaking’, aldus Utrechtse hoogleraar Staats-en Bestuursrecht en Rechtstheorie Remco Nehmelman. Nehmelman vraagt zich af of het openbaren van informatie uit de raadsvergadering, behalve wanneer het om vertrouwelijke informatie gaat, kan worden gereguleerd. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geeft mensen de vrijheid van nieuwsgaring. Deze vrijheid geldt ook en misschien nog wel meer voor politici, vindt de Utrechtse hoogleraar.

Hoe nu verder
Lebouille geeft aan dat hij na dit voorval zijn ontslag heeft aangeboden aan zijn eigen CDA-fractie. De CDA-fractie heeft hem ten kennen gegeven dat zijn ontslag onbespreekbaar is. De actie van Lebouille past volledig in de strategie van de fractie en het doel om meer te laten zien wat er in de raadsvergadering gebeurt. Lebouille geeft aan in de toekomst het randje van de toelaatbare transparantie op te blijven zoeken. Transparantie en de doelen die de CDA-fractie voor ogen heeft, zijn voor hem belangrijker dan ‘aardig’ gevonden te worden binnen de raad. Lebouille meldt hierbij dat een goede verstandshouding tussen de fracties uiteraard wel van belang is om als raad zaken geregeld te krijgen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 november 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier