Raad Zwolle: Inwerken in de stad

Raad Zwolle: Inwerken in de stad

Het inwerken van de nieuwe Zwolse gemeenteraad gebeurt in de stad, niet in het stadhuis. “Wij willen met de nieuwe raad vanaf het begin in gesprek met de stad”, zegt de Arthur ten Have, raadsgriffier in Zwolle.

Het inwerkprogramma van de nieuwe Zwolse gemeenteraad wordt gekoppeld aan een aantal bijeenkomsten in de stad. Onderwerpen die zeker aan de orde komen, zijn het sociaal domein en de vraag of Zwolle wel of niet nieuwe woningbouwlocaties moet realiseren. Ten Have: “Op een van de mogelijke woningbouwlocaties organiseren wij een inwerkbijeenkomst voor de raad waar onder andere projectontwikkelaars kunnen vertellen wat zij vinden van de mogelijke nieuwbouw. Zo hoort de nieuwe raad wat de stad ervan vindt”. 

Stad eerste woord

Ambtenaren mogen bij de bijeenkomsten aanwezig zijn om de stand van zaken te schetsen, maar de stad heeft het eerste woord: “Ambtenaren willen graag het voortouw hebben maar wij hebben met het presidium afgesproken dat de stad het voortouw krijgt”, aldus Ten Have.

De stad in

Het voordeel van deze aanpak is dat raadsleden leren om eerst zich op de hoogte te stellen van de meningen in de stad. Ten Have: “Vaak leest het raadslid eerst het voorstel van het college. Wij zeggen: niet doen. Ga, nadat je weet wat het onderwerp is eerst in de stad in gesprek over het onderwerp”. De Zwolse raadsgriffier bracht de Zwolse aanpak voor het inwerken van de nieuwe raad naar voren tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers in Apeldoorn (http://www.griffiers.nl).