Raads- en commissieleden dienen reiskosten buiten gemeentegrenzen vergoed te krijgen

Raads- en commissieleden dienen reiskosten buiten gemeentegrenzen vergoed te krijgen

Alle kosten die raads- en commissieleden maken voor het uitoefenen van de functie dienen vergoed te worden. Dat bepleit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een consultatiebrief over het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de aanpassing van de Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).

De voorgestelde wetswijziging betreft een aanpassing aan de Gemeentewet. Artikel 96 van deze wet bepaalt dat commissieleden alleen een vergoeding kunnen krijgen voor gemaakte reiskosten wanneer dit binnen de eigen gemeente is. Het voorstel schrapt de bepaling dat commissieleden alleen reiskosten binnen de gemeentegrenzen vergoed kan krijgen.

De aanpassing is noodzakelijk vanwege het groeiend aantal regionale samenwerkingsverbanden, waarbij raads- en commissieleden vaak buiten de eigen gemeente hun functie als raadslid uitoefenen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden benadrukt in de brief dat er een regeling moet komen die deze vergoeding ook mogelijk maakt en wenst daarbij betrokken te blijven.

Verordening

Met een verordening kan de raad lokale invulling geven aan vergoedingen voor reis- en verblijfskosten. Voor het vaststellen van deze verordening kunnen raadsleden gebruik maken van de Modelverordeningen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Bovendien zijn in onze Juridische FAQ veel antwoorden te vinden op vragen over vergoedingen en kosten.