Raads- en onkostenvergoeding in 2014

Raads- en onkostenvergoeding in 2014

De vergoedingen van raadsleden zijn veelvuldig in het nieuws. Naar aanleiding van de vele vragen die het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kreeg over de hoogte van de raads- en onkostenvergoeding, kunt u hieronder eenvoudig de overzichten voor 2014 vinden.

Raadsvergoeding

Onkostenvergoeding

(zie "handreiking integriteit politieke ambtsdragers", om te zien waar de onkostenvergoeding betrekking op heeft). 

Bron: circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 november 2013, kenmerk 2013-0000685101(Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden).