Raadsacademie, in Assen, succesvol gestart

Raadsacademie, in Assen, succesvol gestart

De eerste Raadsacademie voor raadsleden en kandidaat-raadsleden heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vrijdag gehouden in Assen. De Nederlandse Vereniging voor Raadlseden organiseert de regionale Raadsacademie voor permanente opleiding en ondersteuning van raadsleden.

‘’De Nederlandse Vereniging voor Raadleden is verheugd dat wij als vereniging van en voor raadsleden op deze manier kan bijdragen aan het bevorderen van de deskundigheid van raadsleden”, aldus directeur Henk Bouwmans. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil door de Raadsacademie de rol en positie van de raad en raadsleden ondersteunen en versterken. De Raadsacademies worden in overleg met regionale griffierskringen gepland en ingevuld. “Wij vinden dat het aanbod voor de Raadsacademie wordt bepaald door wat raadsleden en griffiers lokaal en regionaal van belang vinden voor het versterken van het raadswerk”, aldus Bouwmans.

De Raadsacademie in Assen stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. Na een plenaire opening door Gerhard Brunsveld van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gingen ruim 25 raadsleden uiteen in groepjes voor de workshops. Tijdens de eerste sessie was er een workshop gegeven door Guido Enthoven van het Instituut Maatschappelijke innovatie over Burgerkracht en een workshop gegeven door Hans Witteveen van Transitiepartners over Dilemma’s in het Sociaal Domein. Na een korte lunchpauze waren er tijdens de tweede ronde interactieve workshops over burgers als ondersteuning van de  controlerende rol, op basis van het rapport ‘Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur’ van de Twentse hoogleraar Bas Denters. Een tweede workshop, door Marc de Droog, voorheen BIOS en nu werkzaam bij Necker van Naem, ging over integriteit en belangenverstrengeling.

Raadsacademie in Roermond

De eerste reacties op de Raadsacademie in Assen waren positief. “Wij hoorden dat raadsleden het de moeite waard vonden om buiten het gewone raadswerk bijgepraat te worden en na te denken over onderwerpen waar ze in het dagelijkse raadswerk onvoldoende aan toe komen. Bovendien bleek ook in deze Raadsacademie dat raadsleden vooral veel van elkaar kunnen leren door te horen hoe het er in andere gemeenten aan toe gaat”, aldus Bouwmans.
De tweede Raadsacademie vindt plaats op dinsdag 4 oktober in Roermond. De belangrijkste onderwerpen zijn: het sociaal domein, de bestuurlijke rol van de raad en sociale media als instrument van de raad. Aanmelden is mogelijk via deze link.