Raadsacademies in Almere, Waadhoeke en Heinkenszand

Raadsacademies in Almere, Waadhoeke en Heinkenszand

Raadsleden willen het liefste in hun eigen omgeving getraind en gesteund worden om het raadswerk beter te kunnen uitvoeren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarvoor als werkvorm de Raadsacademie, onder het motto om zo dicht mogelijk bij raadsleden in hun eigen omgeving trainingen en opleidingen te faciliteren. Deze maand oktober vinden er drie Raadsacademies plaats: Almere, Franeker (nieuwe gemeente Waadhoeke) en Heinkenszand (gemeente Borsele).

De Raadsacademie staat open voor raadsleden uit de omgeving van de locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden. Het doel van de Raadsacademie is om permanente opleiding en ondersteuning van raadsleden mogelijk te maken. Bovendien beogen de Raadsacademies het lokale aanbod aan te vullen. Raadsacademies staan open voor raadsleden en – vanwege de nadere verkiezingen – voor kandidaat-raadsleden.

Almere

Voor raadsleden uit Almere en omgeving vindt er zaterdag 7 oktober een Raadsacademie in het stadhuis van Almere plaats. Het centrale thema voor de Raadsacademie Almere is “het samen invullen van de lokale democratie door raad en inwoners.” De Raadsacademie in Almere maakt onderdeel uit van de Dag voor de Democratie. De Raadsacademie wordt georganiseerd in samenwerking met de Raad van Almere. Wie nog wil inschrijven kan dat doen bij de griffier van Almere: raadsgriffie@almere.nl. Voor meer informatie over het programma, klikt u hier. Wie meer wil meten over hoe je als raad en inwoners samen kleur kunt geven aan de lokale democratie, klik hier voor het rapport Raadswerk is Maatwerk. 

Waadhoeke

Raadsleden uit Fryslân zijn van harte uitgenodigd voor de Raadsacademie in de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke op vrijdag 13 oktober. In Franeker gaat prof. Hans Engels in gesprek met raadsleden en kandidaat-raadsleden over het thema “Een veranderende democratie”. Marije van den Berg gaat in gesprek over burgerparticipatie. De Raadsacademie wordt afgesloten met een wereldcafé. Geïnteresseerden voor de Raadsacademie Waadhoeke kunnen zich aanmelden bij de griffier van Waadhoeke (t.lyklema@franekeradeel.nl), check hier het programma.

Heinkenszand

In Heinkenszand, gemeente Borsele, vindt een Raadsacademie plaats op zaterdag 28 oktober. De thema’s jeugdzorg, coalitieakkoord, begroting en regionale samenwerking worden besproken opdat raadsleden beter weten hoe zij aan welke knoppen het beste kunnen draaien om hun invloed zo sterk mogelijk te maken. Het programma is nog niet definitief ingevuld. Wil je meer weten klik op deze pagina.

Zeist en Molenwaard

In het najaar is er ook nog een Raadsacademie in Zeist en in Molenwaard. Informatie over het programma en de mogelijkheden tot aanmelding volgen op de website.

Raadsleden, gemeenteraden of griffiers die belangstelling hebben of meer willen weten over de mogelijkheden om een Raadsacademie in hun gemeente te houden, kunnen mailen naar: info@raadsleden.nl onder vermelding van Raadsacademie.