Raadsbrede samenwerking steeds vaker gezocht

Raadsbrede samenwerking steeds vaker gezocht

DEN HAAG – De coalitieonderhandelingen zijn in volle gang, maar niet overal wordt gezocht naar een traditioneel ‘’coalitieakkoord’’. Het raadsakkoord, of raadsagenda, wordt door verschillende gemeenteraden onderzocht als mogelijkheid om de komende raadsperiode samen te werken.

Bij een raadsakkoord wordt er aan het begin van de periode een raadsprogramma opgesteld. Hiermee geeft de raad aan welke richting zij op willen in de komende raadsperiode. Zo is er geen ‘’dichtgetimmerd’’ coalitieakkoord, maar kan er sprake zijn van wisselende meerderheden bij verschillende onderwerpen.

Verschillende voorbeelden

Zo is er in de gemeente Aalten een afspraak tussen politieke partijen dat zij niet gaan werken vanuit een coalitieakkoord, maar een raadsprogramma gaan opstellen. Zij willen hiermee ‘’een brede betrokkenheid en verbinding tussen alle raadsfracties bevorderen’’.

Ook in de gemeente Oisterwijk wordt er de komende raadsperiode gewerkt met een raadsbreed akkoord. De partijen in de gemeenteraad hebben hierbij afgesproken dat de inwoners om input wordt gevraagd. Aan het eind van het proces zal er ook een openbare presentatie volgen waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan en kunnen reageren richting de partijen.

In de gemeente Alphen-Chaam is tijdens de raadsvergadering van 19 april het raadsakkoord al aan de gemeenteraad aangeboden. In dit raadsakkoord is er een gedeelde visie geformuleerd op 8 terreinen, waaronder sociaal domein, veiligheid, onderwijs en economie.

Anders formeren

De Raad voor Openbaar Bestuur (Rob) heeft ook aandacht besteed aan de raadsbrede samenwerking in hun publicatie ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’. Hierin geeft de Rob praktijkvoorbeelden van gemeenten waar succesvol is gewerkt met een raadsbrede samenwerking. Aan de hand van de ervaringen van deze gemeenten zijn aanbevelingen opgesteld, waar men bij het zoeken naar raadsbrede samenwerking rekening mee kan houden.