Raadsbudget geen vanzelfsprekende zaak van de raad

Raadsbudget geen vanzelfsprekende zaak van de raad

Het budget dat beschikbaar is voor de raad is geen vanzelfsprekende bevoegdheid van de raad. Slechts 15 procent van de gemeenteraden doet zelf voorstellen over verhoging of verlaging van het raadsbudget. In 13 procent van de gemeenten komen de voorstellen voor verhoging of verlaging van het raadsbudget van het college van burgemeesters en wethouders.

Dit zijn enkele opvallende eerste uitkomsten uit een enquête die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gehouden over het zelfstandig raadsbudget. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat over de uitkomsten van deze enquête deze maand nog in overleg met de Vereniging van Griffiers om te bezien welke adviezen en acties nodig zijn om alle gemeenteraden te ondersteunen bij het uitvoeren en bepalen van het eigen budget.

De voorstellen voor verhoging en of verlaging van het raadsbudget wordt in het overgrote deel van de gevallen gedaan door het presidium (42 procent), gevolgd door de griffier in combinatie met fractievoorzitters, college en of het presidium (30 procent).

Raadsbudget is minder dan 1 procent van gemeentebegroting

Het budget van de gemeenteraad en voor ondersteuning van de raad is gemiddeld minder dan één procent van de totale begroting van gemeenten. In kleine gemeenten met minder dan 25.000 inwoners is het raadsbudget gemiddeld nog het grootst met een percentage van 0,96 procent van de totale begroting. Naarmate de gemeente groter is neemt het percentage af, met als kleinste gemiddelde 0,27 procent voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Alle gemiddelden van het raadsbudget als percentage van de gemeentelijke begroting zijn te vinden in de tabel hieronder. 

Inwoneraantal                Gemiddeld percentage 

<25.000                           0,96%
25.000 - 50.000                0,53%
50.000 - 75.000                0,53%
75.000 - 100.000              0,48%
>100.000                         0,27%

Over dit en alle overige onderwerpen die in de onderzoeksenquête aan de orde zijn gekomen gaat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden binnenkort in gesprek met de Vereniging van Griffiers om te bekijken of er met het oog op het begrotingsproces voor het komende jaar tot gerichte aanbevelingen en adviezen kan worden gekomen voor raden en griffies.