Raadscontrole tegen digitale lekkages

Raadscontrole tegen digitale lekkages

DEN HAAG – Digitale fouten en lekkages in het informatiesysteem zijn de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. Raadsleden zijn er voor om controle daarop uit te oefenen. En dat begint met het eenvoudig stellen van de goede vragen.

Gemeenten hebben afgesproken dat informatieveiligheid een onderdeel is van de bestaande planning- en controlcyclus. De controle daarop moeten ze grotendeels zelf doen. De rapportage daarover dient in het jaarverslag te gebeuren. Als raadslid kunt u vragen naar de controle op de informatieveiligheid, wat de resultaten zijn en wat de gemeente met deze resultaten doet.

Noodscenario’s

Gemeenten dienen noodscenario’s op te stellen hoe te handelen als er incidenten plaatsvinden in de informatieveiligheid. Kwesties als Diginotar en Lektober hebben laten zien wat de gevolgen van dit soort lekkages zijn. Als raadslid kunt u bijvoorbeeld vragen of uw gemeente de (informatie)beveiliging regelmatig toetst en de incidentprocedures periodiek oefent. Hier horen ook vragen bij als: Wanneer stelt het college van B&W de gemeenteraad op de hoogte? Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraad over beheersing van een incident of crisis geregeld?

Collegeonderhandelingen

Wilt u als raadslid meer weten over informatieveiligheid dan is er de website van de taskforce bestuur en informatieveiligheid.  Het advies is ook dat raadsleden in de formatiebesprekingen voor een nieuw college aandacht hebben voor het opnemen van een paragraaf informatieveiligheid in het nieuwe collegeakkoord.

Voor meer informatie over de rol van raadsleden bij informatieveiligheid is er een speciale pagina van Raadslid.Nu en de Taskforce BID.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier