Raadsgriffies schieten communicatief tekort

Raadsgriffies schieten communicatief tekort

DEN HAAG – Raadsgriffies moeten meer doen aan de communicatie ter ondersteuning van de gemeenteraad. Dit blijkt uit een onderzoek van het netwerk raadscommunicatieadviseurs en de commissie communicatie van de Vereniging van Griffiers. De conclusies uit dit onderzoek laten zien dat de gebrekkige inzet van communicatie vooral komt door een tekort aan capaciteit van voldoende communicatiespecialisten op de raadsgriffies.

Communicatie van de raadsgriffie speelt een belangrijke rol als informatievoorziening voor de inwoners (communiceren over waar de raad mee bezig is en hoe de lokale democratie functioneert). Voor de positie van raadsleden als neutrale brugfunctie tussen de gemeenschap en raad kan de raadsgriffie tevens door middel van communicatie een ondersteunende rol spelen. ‘‘Communicatie wordt steeds belangrijker en de raadsgriffies kunnen daar een belangrijke rol in spelen’’, aldus David Kok in zijn bericht ‘‘Op weg naar een communicerende raadsgriffie?’’ waarin hij de belangrijkste punten uit het onderzoek behandelt. Kok is werkzaam bij de raadsgriffie van de gemeenteraad van Almere als raadscommunicatieadviseur. Het bericht van David Kok is te lezen door hier te klikken.

Veel raadsgriffies geven in het onderzoek te kennen dat ze te weinig communiceren en geen communicatieplan of content strategie hebben. Volgens de raadsgriffies die aan het onderzoek hebben deelgenomen is het gebrek aan communicatie te wijten aan het gebrek aan personele capaciteit. Dit tekort gaat ten koste van het functioneren van de gemeenteraad en haar raadsleden.

Meer informatie
Raadslid.Nu heeft in het essay “Aanzien of Afzien” aandacht gevraagd voor voldoende communicatie voor de gemeenteraad. Uit dit essay bleek dat de raad meer en beter ondersteund moet worden, onder andere door meer en uitgebreidere communicatie vanuit de griffie met een focus op de raad. Meer informatie over het essay vindt u hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 22 september 2016.

Heeft u zich al aangemeld voor de Seminar social media in Utrecht? Klik hier  voor meer informatie.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!