Raadsinformatiesystemen niet op orde

Raadsinformatiesystemen niet op orde

Inwoners en gemeenteraden worstelen met de raadsinformatiesystemen. In veel gemeenten zijn de schriftelijke vragen, notulen en de agenda van de gemeenteraad lastig te vinden voor inwoners. Onderbezetting bij de griffie en te weinig budget houden gemeenteraden tegen om de digitalisering op orde te krijgen.  

De ontoegankelijkheid van de informatievoorziening voor de gemeenteraad blijkt uitonderzoek van het tv-programma Nieuwsuur. Inwoners blijken onvoldoende informatie te krijgen van hun gemeenteraad. Documenten ontbreken of zijn zo lastig te vinden dat zelfs experts en onderzoekers door de bomen het bos niet meer zien.

Investeren

Om de gebrekkige informatievoorziening aan de inwoners te verbeteren, zijn er meer handjes nodig op de raadsgriffies voor verslaglegging en het opstellen van dossiers zodat informatie gemakkelijker zichtbaar en vindbaar wordt. Gemeenteraden vinden het lastig om te investeren in de uitbreiding van de griffie. Het vraagt een flinke investering om ervoor te zorgen dat de systemen op orde zijn. “Ik wil heel graag het raadsinformatiesysteem uitbreiden, maar de raad geeft niet meer budget. Het is een constante discussie”, aldus een griffier uit een kleine gemeente. Een andere griffier: “Ik denk wel eens: misschien vinden de wethouders het wel prettig dat de griffier niet toekomt aan sommige dingen”. Een van de belangrijkste problemen is namelijk ook dat de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad gebrekkig is, waardoor ook raadsleden onvoldoende in positie worden gebracht om op basis van heldere, duidelijke stukken keuzes te kunnen maken.

Griffier

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging voor Griffiers zetten zich gezamenlijk in voor een sterke raad. Informatievoorziening is een de speerpunten van het samenwerkingsverband van beide verenigingen. Toegankelijkheid van stukken en de veiligheid moeten geen belemmering zijn voor het functioneren van de raad, vinden beide verenigingen. Beide verenigingen voeren over dit onderwerp dit jaar het overleg met de Vereniging voor Gemeentesecretarissen (VGS) omdat de gemeentesecretaris als hoofd van de ambtelijke organisatie er voor dient te zorgen dat gemeenteraden adequaat en tijdig alle informatie krijgen

Meer informatie

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur.