Raadsleden: agressie en intimidatie melden

Raadsleden: agressie en intimidatie melden

Agressie, intimidatie, bedreigingen, fysiek geweld tegen raadsleden, wethouders en burgemeesters mag niet worden geaccepteerd als normaal. Daarom doen raadsleden (en ook wethouders en burgemeesters) er verstandig aan agressie, intimidatie en alle vormen van bedreigingen te melden. Het uitgangspunt is namelijk: melden helpt!

Dit staat in het stappenplan Melding en aangifte voor politieke ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie. “Of het nu online of offline is, misdragingen tegenover politieke ambtsdragers accepteren we niet en worden altijd gemeld.”

Vrijheid

De belangrijkste reden om agressie, intimidatie en geweld te melden is dat raadsleden (evenals wethouders en burgemeesters) zich niet beperkt moeten voelen in hun raadswerk door bedreigingen en intimidatie van henzelf of hun naasten. Want in dat geval wordt de vrijheid van het raadslid om zijn raadswerk zonder beperkingen uit te oefenen bedreigd en daarmee staat het functioneren van de lokale democratie onder druk.

Agressieprotocol

Het advies is dat elke gemeente ervoor zorgt een agressieprotocol te hebben. In het agressieprotocol wordt vastgelegd bijvoorbeeld waar raadsleden meldingen kunnen doen van agressie, intimidatie en/of fysiek en verbaal geweld. In de regel zal dat de burgemeester of de griffier zijn, maar het is belangrijk wanneer dat in een protocol goed is vastgelegd. De griffier en de burgemeester kan namens het raadslid ook aangifte of melding doen bij de politie van de intimidatie, bedreiging, fysiek geweld of scheldpartijen.

Melding

Een van de belangrijkste onderdelen van het 9-Stappenplan is dat bij een melding en aangifte altijd vermeld dient te worden dat je raadslid (of wethouder of burgemeester) bent. De politie en het Openbaar en Ministerie geven agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hoge prioriteit. Ook worden er hogere straffen geëist. De politiek moet aan de aangifte de VPT-code (Veilige Publieke Taak) toekennen. Het advies is dus ook om bij een aangifte hier altijd om te vragen.

Ondersteuningsteam

Het 9-stappenplan laat zien hoe en welke stappen bij melding en aangifte doorlopen worden. Een groot deel van deze stappen kunnen voor raadsleden worden uitgevoerd door griffier of burgemeester. Wel is het belangrijk dat raadsleden in dat soort gevallen alle relevante informatie verzamelen en delen voor het opbouwen van een dossier.

Raadsleden die te maken krijgen met agressie of intimidatiekunnen ook een beroep doen op het Ondersteuningsteam van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Voor meer informatie, klik hier voor het Ondersteuningsteam voor raadsleden.

Meer informatie

Wie de factsheet 9-stappenplan Melding en aangifte voor politieke ambtsdragers wil lezen of downloaden klik hier.

Meer weten hoe je als raadslid omgaat met agressie, intimidatie en geweld en wat ervaringen van anderen zijn en wat jij, griffier en burgemeester kunt doen, klik hier voor onze themapagina agressie en geweld.