Raadsleden bepalen kracht van de gemeenteraad

Raadsleden bepalen kracht van de gemeenteraad

DEN HAAG – Raadsleden moeten er vooral zelf voor zorgen dat de gemeenteraad krachtiger en sterker wordt. Dit blijkt uit de antwoorden van tien gemeenteraadsleden die de afgelopen weken Raadslid van de Week waren bij Raadslid.Nu. Zij reageerden op de vraag wat nodig is om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken en opperden diverse oplossingen.

De antwoorden van deze tien gemeenteraadsleden maakten duidelijk dat de raad krachtiger wordt door verschillende dingen te doen: actief contact met de inwoners zoeken, draagvlak organiseren, de straat op gaan, betere voorlichting, een raadsagenda opstellen, een hogere vergoeding zodat er meer tijd voor het raadswerk is, informeren van de samenleving en het inzetten van de griffier als deskundige hulptroep van de gemeenteraad.

Raadslid.Nu zet de antwoorden van de tien raadsleden over hoe de raad krachtiger en relevanter kan worden op een rij:

Lilian Janse (Vlissingen) – SGP

‘De raadsleden moeten zelf meer de straat op gaan en met de burgers in gesprek. Nu is de betrokkenheid bij de plaatselijke politiek nihil.’

Mirjam Isidora (Ten Boer) - GroenLinks

We zoeken (..) actief contact met inwoners, verenigingen en bedrijven om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de opgaven waar we voor staan. Het is een werkwijze die in de hulpverlening de laatste tijd heel gebruikelijk is: wanneer je mensen zelf mee laat denken in de oplossingen voor problemen, komen er over het algemeen veel betere ideeen uit dan wanneer politici en beleidsmakers het met elkaar bedenken. Het gebruik maken van deze kennis, het opdoen van inspiratie, het vertrouwen van burgers herwinnen en ervoor zorgen dat mensen zich op positieve wijze kunnen inzetten in hun leefomgeving is het doel van deze manier van werken. Tot nu toe levert het ontzettend veel positieve energie  op en ik geloof dat als het ons lukt dit vast te houden, het de gemeenteraad daadkrachtiger en slagvaardiger zal maken.’

Marga Schoots - van Duren (Elburg) - VVD

Dat is best een lastige vraag, omdat door de regionale samenwerkingen er een zekere versnippering ontstaat, waar we als raad flink ons best moeten doen om niet op afstand te komen staan. We zullen hier als raad kritisch naar moeten kijken en een proactieve houding aan moeten nemen. Ik ben voorstander van een raadsagenda en een raadsprogramma om daarin je doelen, planning en haalbaarheid vast te leggen.”

Bram Diepstraten (Velsen) – Velsen Lokaal

‘Ik maak me zorgen over de democratie in Nederland en Europa. Democratie hoort een evenwichtige balans te zijn tussen efficiëntie (bestuurskracht en daadkracht) aan de ene kant en legitimatie (draagvlak) aan de andere kant (David van Reybrouck). (..) Het creëren van draagvlak in de nationale, maar ook regionale politiek raakt steeds meer ondergesneeuwd.(..) Het klinkt tegenstrijdig maar de gemeenteraad zou zich meer moeten inzetten om de tussentijdse invloed van inwoners op beleid en besluiten te vergroten. De gemeenteraad hoort net zo goed te fungeren als procesbewaker en bewaker van het democratische gehalte van besluiten. Een gemeenteraad is krachtig en relevant als deze het draagvlak in de samenleving vertegenwoordigt en dan bedoel ik niet alleen 1 keer in de 4 jaar.’

Mark Paters (Twenterand) – Gemeentebelangen Twenterand

Maak het mogelijk dat raadsleden meer tijd aan hun werk kunnen besteden! Daarvoor zal misschien de vergoeding omhoog moeten. Uiteindelijk komt dit de kwaliteit van de besluiten ten goede. Daarmee zullen de kaderstellende- en de controlerende taak beter kunnen worden uitgevoerd!’

Dorien Vervest (Bergeijk) - CDA

‘Informatie en ondersteuning vooral op de nieuwe belangrijke opgaven de decentralisaties.’

Pim Siegers (Pekela) – SP

Dat moeten raadsleden zelf doen. Door er te zijn voor hun inwoners en op te komen voor hen die dat nodig zijn. Meer vergoeding en ondersteuning acht ik niet nodig. Sterker nog het mag wel een tandje minder met de raadsvergoedingen en voorzieningen.’

Ruud Ursem (Alkmaar) – Onafhankelijke Partij Alkmaar

Betere voorlichting naar de burger. Wat doet de raad nu voor u? Hoe kunt u als burger invloed uitoefenen op beslissingen die er toe doen? Inspreken in raad- of commissievergadering is wel degelijk belangrijk om raadsleden goed te informeren voor een beslissing wordt genomen.’

Wout van den Berg (Schouwen-Duiveland) - VVD

‘De kracht van de raad zit in de kracht van de raadsleden. De relevantie van de raad zit in de beleving van de inwoners. Bewustwording van zowel raadsleden als inwoners kan de raad sterker maken. Daar hebben de lokale media een grote rol in. Vaak weten raadsleden niet wat er onder de mensen leeft en weten de mensen niet wat de gemeenteraad doet. Het is dus uitleggen, uitleggen en uitleggen.’

Dirk Dijkshoorn (Zeevang) – Zeevangs Belang

Een goede griffier en een kort handboek: Hoe functioneert de raad, wat kan wel en wat kan niet, wat is integriteit en wanneer dien je een amendement of een motie in en hoe stel je die op. Ik heb daar in ieder geval veel baat bij gehad.’

Voor alle antwoorden van de raadsleden zie de rubriek raadslid van de week op de website van Raadslid.NU, bijvoorbeeld door de naam van het desbetreffende raadslid in de zoekfunctie in te tikken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier