Raadsleden Bodegraven-Reeuwijk als eerste gekoppeld aan leeromgeving

Raadsleden Bodegraven-Reeuwijk als eerste gekoppeld aan leeromgeving

Bodegraven-Reeuwijk heeft als eerste gemeente een directe aansluiting vanaf het eigen raadsinformatiesysteem (Parlaeus) op de digitale leeromgeving voor raadsleden. DocWolves, de aanbieder van het raadsinformatiesysteem in de Zuid-Hollandse gemeente, heeft de aansluiting per 1 juni gerealiseerd.

De digitale leeromgeving (www.leeromgeving.raadsleden.nl) bevat een overzicht van filmpjes, handreikingen, animaties, opleidingen en tips om de kennis en vaardigheden van raadsleden te vergroten. Door de aansluiting op het raadsinformatiesysteem kunnen raadsleden voor onderwerpen die op de agenda staan direct naar de leeromgeving gaan om noodzakelijke kennis en andere informatie die nodig is te vinden.

Raadsgriffier Hans Rijs reageert opgetogen: “Wij zijn erg blij dat de online leeromgeving van de raadsledenvereniging nu in ons eigen raadsinformatiesysteem is opgenomen. Het zorgt ervoor dat onze raad nog beter in staat wordt gesteld om het raadswerk goed te kunnen doen.”

Directe verbinding leeromgeving

Parlaeus is het eerste raadsinformatiesysteem met een directe verbinding met de digitale leeromgeving. Na gemeente Bodegraven-Reeuwijk zullen de komende tijd ook de raadsleden uit de overige gemeenten die met Parlaeus werken een directe link naar de digitale leeromgeving krijgen. 

Parlaeus ondersteunt bestuurlijke én politieke besluitvormingsprocessen. Met een integraal informatiesysteem wil Parlaeus ervoor zorgen dat er niet langer gescheiden informatiesystemen zijn voor de raad en voor bestuurders. “Die aanpak levert allereerst meer efficiency op zowel voor het ambtelijk apparaat als voor de raad en de ondersteuning daarvan door de griffie. Daarnaast ontsluit Parlaeus informatie ook beter. Daar profiteert niet alleen de gemeente van. Ook de burger kan straks beter zien wat er met een plan gebeurt en daar ook bij betrokken worden, vanaf het begin van idee-vorming tot het einde wanneer het genomen besluit wordt gearchiveerd”, aldus Rob Bosveld van Parlaeus.

Leeromgeving in alle raadsinformatiesystemen

Ook andere aanbieders van raadsinformatiesystemen werken hard aan het maken van een toegang voor raadsleden in het raadsinformatiesysteem op de digitale leeromgeving voor raadsleden. “Alle aanbieders hebben toegezegd dat zij nog voor de zomer dit willen realiseren”, aldus Robert-Jan Ritsema, projectleider voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de digitale ontsluiting van de leeromgeving in het raadsinformatiesysteem.

De ontwikkeling van de digitale leeromgeving voor raadsleden en de koppeling van de digitale leeromgeving aan de raadsinformatiesystemen is een project dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitvoert met medewerking van de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van dit project is tweeledig: een digitale leeromgeving voor raadsleden en een directe verbinding en toegang van de leeromgeving in het eigen raadsinformatiesysteem in het kader van het streven om de positie van raadsleden in de lokale democratie te versterken.

Meer informatie

Voor meer informatie en inzicht in de digitale leeromgeving voor raadsleden, zie: Nieuwe digitale leeromgeving voor raadsleden.