Raadsleden en griffiers in speciale VNG-commissie

Raadsleden en griffiers in speciale VNG-commissie

Kwartiermakers uit het VNG-bestuur, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers gaan de komende weken de uitgangspunten formuleren voor de werkwijze en doelstellingen van de nieuwe VNG-commissie voor raadsleden en griffiers.

Het is de bedoeling dat de nieuwe commissie gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de andere commissies en het bestuur van de VNG. Zo kan bij belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein en regionalisering, het geluid van raadsleden en griffiers zo vroeg mogelijk worden meegenomen.

De uitwerking en het plan van aanpak om de commissie voor te bereiden, is donderdag goedgekeurd door het bestuur van de VNG.

Commissie-Brok

De speciale commissie voor raadsleden en griffiers is een aanbeveling die komt uit de commissie Governance onder leiding van voorzitter Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, die in 2013 adviseerde hoe het bestuur en commissies moest worden vormgegeven.

Raadsleden en griffiers blijven voor de VNG welkom in het bestuur en de gewone commissies. Van de 225 posten in bestuur en commissies worden er 11 door raadsleden ingenomen. Na het jaarcongres van de VNG op 3 juni wordt dat uitgebreid met 1 raadslid naar 12 raadsleden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft vorig jaar te kennen gegeven dat er minstens 5 raadsleden in bestuur en elke commissie zitting zouden moeten hebben.

Voor meer informatie over de voorbereidingen van de speciale VNG-commissie voor griffiers en raadsleden klik hier voor het artikel in VNG Magazine over de stand van zaken.