Raadsleden ervaren kandidaatstelling als gemakkelijk

Raadsleden ervaren kandidaatstelling als gemakkelijk

DEN HAAG - Bijna 6 op de 10 raadsleden ervaart het bereiken van een verkiesbare plaats als zeer gemakkelijk. Tegelijkertijd heeft 4 op de 10 burgers de perceptie dat het zeer moeilijk is om als raadslid een verkiesbare plaats te bereiken. Twee jaar voor de volgende raadsverkiezingen blijkt dit uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

58 procent van de ondervraagde raadsleden geeft aan dat het voor hen gemakkelijk was om een verkiesbare plaats te bereiken. Bij de ondervraagde burgers ligt dit percentage beduidend lager. Slechts 4,3 procent van de ondervraagden verwacht dat dit gemakkelijk zal zijn. Van de raadsleden geeft slechts een kleine minderheid van 5 procent aan dat bereiken van een verkiesbare plaats moeilijk was. Vooral jongere raadsleden, raadsleden van grotere gemeenten en raadsleden van meer verstedelijkte gebieden hebben de kandidaatstelling als lastig en tijdrovend ervaren. Uit de ondervraagde burgers blijkt dat bijna  50 procent van de burgers verwacht dat dit heel moeilijk zal zijn. Bijna 33 procent van de burgers heeft geen idee hoe moeilijk het is om een verkiesbare plaats te bereiken. Het werven van kandidaten voor het raadslidmaatschap blijkt dus lastig te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat van de ondervraagde burgers ruim 90 procent waarschijnlijk niet of zeker niet verwacht zich in de toekomst kandidaat te stellen als raadslid.

Actief zijn als partijlid werkt belemmerend                                                 Uit het onderzoek blijkt dat van de raadsleden die aangeven dat de kandidaatstelling moeilijker was, 40 procent zegt dat dit komt door de concurrentie met andere kandidaten. Daarnaast geeft 33 procent aan dat het tijd besteden aan partijactiviteiten één van de belangrijkste belemmeringen vormde om een verkiesbare plaats te bereiken. Recent ingestroomde partijleden geven in 40 procent van de gevallen aan dat de bestede tijd aan partijactiviteiten een reden was voor de ervaren moeite.  Bij raadsleden die eerder zijn ingestroomd ligt dit percentage lager, namelijk op 29 procent. Ook bij de ondervraagde burgers leeft de perceptie dat het weinig actief of helemaal niet actief zijn als partijlid één van de  belangrijkste redenen is waardoor kandidaatstelling moeilijk zal zijn. 70 procent van de ondervraagden ondersteunt deze gedachte.

Eerder verschenen in deze Raadslid.Nu serie
Aflevering 1: Raadsleden trots op raadswerk.
Aflevering 2: Raad wil samenvattingen en duiding informatie
Aflevering 3: Raadsvergoeding te laag
Aflevering 4: Burgers vertegenwoordigen geeft raadsleden meeste voldoening                                                                                                   Aflevering 5: Raadsleden twijfelen door lage maatschappelijke waardering

Het onderzoek ‘Het aanzien van het politiek ambt’ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, klik hier om het gehele onderzoek van Overheid in Nederland te lezen.
Als toelichting op het onderzoek is ook het essay ‘Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015’ geschreven. Het essay is hier te lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 februari 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!