Raadsleden geen deel meer van lokale rekenkamers

Raadsleden geen deel meer van lokale rekenkamers

Raadsleden mogen binnenkort geen deel meer uitmaken van de lokale rekenkamer, als het aan het kabinet ligt. De inbreng van raadsleden in de lokale rekenkamer wordt beperkt tot een adviserende rol.

Dat komt te staan in een wetsvoorstel dat voor komende zomer aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de huidige situatie waarbij raadsleden deel uit kunnen maken van de lokale rekenkamer. Wel is er een rol weggelegd in de rekenkamer voor een of meerdere raadsleden als adviseur. Het plan van minister Ollongren en minister Hoekstra moet de onafhankelijkheid van de rekenkamer ten goede komen.

Versterking

Naast de plannen met betrekking to de positie van raadsleden moet het wetsvoorstel ook rekenkamers gaan versterken. Het voorstel schrapt de mogelijkheid voor gemeenten om niet of nauwelijks invulling te geven aan de rekenkamerfunctie. Dit gebeurt in tientallen gemeenten middels een 'slapende rekenkamer'.

Bredere bevoegdheden

De onderzoeksbevoegdheid van de rekenkamer wordt uitgebreid naar privaatrechtelijke rechtspersonen waar de gemeente contracten mee heeft. Momenteel is de bevoegdheid nog beperkt tot alleen de gemeente zelf. Door deze verbreding kunnen bijvoorbeeld ook zorgpartijen onder de loep genomen worden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken.