Raadsleden: ‘Gemeente komend jaar in grote problemen’

Gemeenten krijgen steeds meer taken van het Rijk op hun bord. Maar zijn zij daar wel klaar voor? EenVandaag deed samen met Raadslid.Nu onderzoek onder meer dan 1800 raadsleden.

Gemeenteraadsleden voorspellen grote financiële problemen voor hun eigen gemeente het komende jaar. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid (69 procent) verwacht dat hun gemeente de extra taken die dit kabinet per 2012overhevelt niet aankan. Een kwart van de geraadpleegde gemeenteraadsleden geeft aan dat hun eigen gemeente op dit moment al in financiële moeilijkheden verkeert. Zes op de tien verwachten dat de positie van hun gemeente het komende jaar verder verslechtert.

Het kabinet draagt in 2012 veel taken over aan gemeenten, zoals jeugdzorg, de AWBZ en sociale werkvoorziening. Raadsleden hebben in principe geen probleem met deze decentralisatie: 73 procent vindt het zelfs een goede zaak. Maar de manier waarop het kabinet het doorvoert stuit op grote weerstand: 65 procent vindt het tempo veel te hoog en 77 procent van de raadsleden stelt dat het Rijk bezuinigingen teveel doorschuift naar de gemeenten: “Dit beleid zet ons onder zware financiële druk. Het Rijk dumpt haar bezuinigingsproblemen bij de gemeenten. Voor velen van ons zal de kwaliteit van voorzieningen noodgedwongen gaan afnemen. Dat gaat leiden tot schrijnende gevallen!”, schrijft een deelnemend raadslid.

Raadsleden verwachten dat hun gemeente de bezuinigingen gaat oplossen
door subsidies te verlagen of in te trekken (88 procent), door minder werk
uit te besteden (84 procent), door bestaande plannen op de lange baan te
schuiven (80 procent) en door de OZB te verhogen (41 procent).

Het onderzoek is gehouden in samenwerking met Raadslid.Nu, de Nederlandse vereniging voor raadsleden. “Deze uitslag moet voor het Rijk een signaal zijn,” reageert vicevoorzitter Hanneke Balk. “Decentralisatie is prima, maar wel met voldoende geld en met beleidsvrijheid. Want alleen als er ruimte is voor echte gemeentelijke maatwerk en voldoende voorbereidingstijd kunnen we onze inwoners iets goeds bieden.”

Klik hier om dit item in de uitzending van EenVandaag terug te kijken.