Raadsleden geven adviezen over verlagen werkdruk

Raadsleden geven adviezen over verlagen werkdruk

Raadsleden vinden niet alleen dat de griffier en de eigen partij een rol hebben om de werkdruk van het raadswerk te verlagen. Raadsleden vinden dat raadsleden zelf ook keuzes kunnen maken om de ervaren werkdruk van het raadswerk te verminderen. Dit blijkt uit het onderzoek “Werkdruk onder raadsleden” van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden over werkdruk.

⇒ Download

Raadsleden hebben volgende lessen en tips voor nieuwe raadsleden om te voorkomen dat zij dan ook weer met te hoge werkdruk te maken krijgen:

 • Afspraken maken over werk- en taakverdeling;
 • Keuzes maken, selecteren en prioriteiten stellen;
 • Focus op de hoofdlijnen; probeer niet alle dossiers bij te houden;
 • Leer snel en selectief te lezen; niet alles willen lezen;
 • Generalist en duik niet in de details; doe niet alles;
 • Pick your battles: alles doen is niet mogelijk;
 • Blijf je dicht bij jezelf;
 • Blijf in je rol; laat je niet gek maken;
 • Regel voldoende ondersteuning;
 • Zorg dat je een goede balans hebt tussen werk. privé en raadswerk en zorg voor voldoende ontspanning.

Het onderzoek “Werkdruk onder raadsleden” toont aan dat 86 procent van de raadsleden een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart om het raadswerk uit te voeren. Drie van de vier raadsleden doet het raadswerk naast een gewone baan en/of heeft ook nog een gezin. Raadsleden geven in het onderzoek aan dat de gevoelde werkdruk vooral komt door de tijd die zij kwijt zijn aan leeswerk en vele vergaderingen. Raadsleden geven aan dat zij daardoor te weinig aandacht kunnen geven aan een belangrijk deel van het raadswerk: het zijn van volksvertegenwoordiger.

Waarschuwing aan nieuwe raadsleden

Raadsleden geven in het onderzoek ook waarschuwingen aan (nieuwe) raadsleden:

 • Bezint eer ge begint; denk goed na voordat je raadslid wordt;
 • “Dwing ambtenaren korte en bondige stukken te presenteren.”
 • “Begin niet aan het raadslidmaatschap als je kleine kinderen hebt, vooral niet als je zwanger wordt.”
 • “Neem een dag vrij, betaald!”
 • “Er is veel tijd te besparen door, indien ze worden verstrekt, de conclusies en aanbevelingen te bestuderen en niet de lijvige rapporten te lezen want daarvoor heb je geen tijd.”

Vergoeding

De vergoeding die raadsleden ontvangen voor het raadswerk wordt ook ter discussie gesteld door de raadsleden in de enquête. ‘’Hogere vergoeding waardoor je meer tijd kan vrijmaken voor het raadswerk’’ is een van de suggesties die gegeven wordt. De minister heeft zich onlangs bereid getoond te kijken naar een betere vergoeding voor raadsleden uit kleinere gemeenten. Uit de Rijksbegroting bleek dat dit echter voorlopig doorgeschoven wordt naar een volgend kabinet.

Meer informatie

Ruim de helft (58 procent) van alle raadsleden vindt dat er initiatieven wenselijk zijn om de werkdruk te verlagen. Noch door raadsleden zelf noch door de griffier zijn tot nog toe initiatieven genomen om de werkdruk te verlagen waar dat wel nodig is, zo constateert 70 procent van de raadsleden. Zij zien als verbeterpunten vooral het beter plannen en organiseren van vergaderingen en de informatiestroom richting de raad. Voor meer informatie over het onderzoek Werkdruk onder raadsleden, uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, klik op deze link. Dat raadsleden meer op hoofdlijnen moeten sturen, kwam ook naar voren in het onderzoek ‘’Rol en positie van de gemeenteraad’’. Meer informatie over dit rapport kunt u vinden via deze link.