Raadsleden gezocht voor bestuur en commissies VNG

Raadsleden gezocht voor bestuur en commissies VNG

Raadsleden die het belang van raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen behartigen, kunnen zich kandideren voor het bestuur en/of een van de vakcommissies van de gemeentekoepel. In het bestuur van de VNG is een vacature voor een raadslid. In de vakcommissies zoekt de VNG raadsleden die specialist zijn op het onderwerp van de betreffende commissie.

In het bestuur en de commissies van de VNG zijn 23 vacatures waarvoor raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en gemeentesecretarissen worden gezocht. De vacatures zijn ontstaan door het vertrek van bestuurs- en commissieleden en doordat er plekken opengehouden zijn voor belangstellenden uit de gemeenten die per 1 januari 2019 zijn gefuseerd.

Raadslid in bestuur VNG

Voor het bestuur van de VNG zijn twee vacatures. Een daarvan is beschikbaar voor een raadslid, want de statuten van de VNG schrijven voor dat er in het bestuur drie plekken zijn voor raadsleden. De VNG beoordeelt kandidaten voor bestuur en commissies op hun kwaliteit, maar houdt ook rekening met regionale en politieke spreiding. Vrouwelijke raadsleden en raadsleden uit Groningen of een van de andere twaalf nieuwe fusiegemeenten maken daardoor meer kans.

Raadslid voor commissie Raadsleden en Griffiers

In de algemene commissie Raadsleden en Griffiers is een vacature. Die staat open voor een raadslid om er zo voor te zorgen dat er evenveel raadsleden en griffiers in de commissie zitting hebben. In de commissie zijn raadsleden uit de noordelijke provincies en uit de grootste steden ondervertegenwoordigd.

Vakcommissies

In de vakcommissies van de VNG is ook een aantal lege plekken waar raadsleden op kunnen solliciteren. Raadsleden die in de commissie Bestuur & Veiligheid (2 vacatures) willen moeten veel kennis hebben van veiligheid en juridische regels rondom bestuur en veiligheid. Voor de commissie participatie, schuldhulpverlening en integratie (2 vacatures) worden kandidaten gezocht met specifieke belangstelling voor het vraagstuk van armoede en schulden. Voor de commissie zorg, jeugd & onderwijs (3 vacatures) gaat het om kandidaten die specifieke belangstelling en deskundigheid hebben op de portefeuilles cultuur, VN-verdrag of relatie met patiënten/cliëntenorganisaties. Voor de commissie economie, energie, klimaat & milieu (2 vacatures) wordt er gezocht naar kandidaten voor de portefeuilles economie (inkoop en aanbesteding) respectievelijk (milieu, luchtkwaliteit en geluid).

Voor vrijwel alle vakcommissies geldt dat er sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen en dat er nog te weinig kandidaten uit de nieuwe fusiegemeenten in de commissies zitten. Raadsleden uit kleine gemeenten met belangstelling voor een van de vakcommissies hebben vermoedelijk ook meer kans om met succes te solliciteren omdat zij ook ondervertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie, zie de profielschetsen van de beschikbare portefeuilles.

Aanbeveling

Sollicitaties dienen uiterlijk 7 februari 2019 voor 12.00 uur bij de VNG aangemeld te worden. Raadsleden die solliciteren, kunnen hun sollicitatie kracht bij zetten door een aanbeveling van de regionale afdeling of door een aanbeveling van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Kandidaten die zo’n aanbeveling van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wensen, kunnen daarover contact opnemen met het bureau door een mail aan: info@raadsleden.nl. Meer informatie over de openstelling van de vacatures en de procedures is te vinden in de ledenbrief die de VNG naar alle gemeenten heeft gestuurd.