Raadsleden gezocht voor commissies en bestuur VNG

Raadsleden gezocht voor commissies en bestuur VNG

DEN HAAG – Raadsleden die zich graag willen inzetten om de belangen van raadsleden te behartigen binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kunnen zich kandideren voor een plek in het bestuur of een van de commissies. Hiertoe roept de VNG op in een ledenbrief.

Er zijn in totaal 215 vacatures voor het bestuur, negen commissies en twee colleges. Kandidaten hebben tot 1 juni de tijd om zich te melden voor een van de vacatures. Hierna zal de adviescommissie onder voorzitterschap van de Bredase burgemeester Paul Depla advies uitbrengen aan het bestuur van de VNG over de benoemingen. Het bestuur en de commissies van de VNG tellen 22 raadsleden op 215 leden, waarvan 5 raadsleden deel uit maken van de commissie Raadsleden en Griffiers.

Commissie Raadsleden & Griffiers

Raadsleden worden onder andere vertegenwoordigd in de commissie Raadsleden & Griffiers. Deze is in 2015 opgericht om de positie van de gemeenteraad beter te verankeren binnen de VNG. De commissie Raadsleden & Griffiers werkt intensief samen met de verschillende andere commissies binnen de VNG en het VNG-bestuur. Zij doen dit onder andere door gevraagd en ongevraagd advies verschaffen over hoe de rol en positie van de raad in deze commissies versterkt kan worden. Meer informatie over de vacature voor de commissie Raadsleden & Griffiers vindt u hier: Profielschets Raadsleden & Griffiers.

VNG-structuur

Het VNG-bestuur bestaat uit 23 leden, hiervan zijn er slechts drie raadslid. Zij stellen de strategie vast en zijn toezichthouder op het gebied van de bedrijfsvoering van de VNG. Het bestuur wordt ondersteund door tien vaste commissies, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, onderwijs, cultuur en sport en gezondheid en welzijn. Zij adviseren het bestuur over hoe ze de belangen op hun beleidsterreinen kunnen behartigen. Voor meer informatie over de vacatures kunt u hier kijken: Vacatures bestuur en commissies VNG.

Aanbeveling

Raadsleden die zich kandideren voor een plek in het VNG-bestuur of in een van de VNG-commissies hebben een aanbeveling nodig van de VNG-afdeling in hun provincie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft als gelieerde vereniging ook de mogelijkheid om de kandidaatstelling van een raadslid van een aanbeveling te voorzien. Raadsleden die actief willen worden binnen het VNG-bestuur of -commissies en een aanbeveling van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wensen, kunnen daarvoor contact opnemen door een mail aan: info@raadsleden.nl onder vermelding van aanbeveling kandidaatstelling VNG-bestuur en commissies.