Raadsleden gezocht voor VNG-commissie ‘Raadsleden en Griffiers’

Raadsleden gezocht voor VNG-commissie ‘Raadsleden en Griffiers’

Raadsleden die interesse hebben in lobby- en belangenbehartigingswerk voor raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kunnen zich tot en met vrijdag 25 september 12:00 melden voor de nieuwe commissie Raadsleden en Griffiers van de VNG die eind dit jaar van start gaat.

Raadsleden en griffiers zijn sterk ondervertegenwoordigd in de commissies van de VNG. Toch is ook hun geluid van belang voor de vereniging. Onder de ruim tweehonderd leden van de VNG-commissies zijn slechts elf raadsleden en één griffier. Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid in Molenwaard, ziet als grootste winstpunt van de nieuwe commissie dat er een apart gremium binnen de VNG komt dat stilstaat bij de rol van de raad. Den Boer: ‘’Raden zijn sinds de invoering van het dualisme in 2002 belangrijker geworden. Ze hebben een meer autonome positie gekregen in het lokaal bestuur. Ook de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie per 2015 geeft raden meer verantwoordelijkheid. Neem alleen maar de controle op samenwerkingsverbanden die die taken uitvoeren voor gemeenten.’’

Griffiers

Arjan Oudbier, voorzitter van de Vereniging van Griffiers en griffier in Apeldoorn, ziet het ook positief in dat deze nieuwe commissie wordt opgericht. ‘’Niet alleen de VNG zal haar werk beter kunnen doen, dat geldt ook voor raadsleden en griffiers. We zitten immers vooraan in processen en procedures, daar gaan we van profiteren. We kunnen een belangrijk geluid laten horen op het gebied van regionalisering, samenwerking tussen gemeenten, decentralisaties, burgerinitiatieven, integriteit, informatievoorziening en wijziging van de regelgeving rond rekenkamers vanuit de visie van raadsleden en griffiers’’, aldus Oudbier.

Meer informatie en aanmelden

Den Boer en Oudbier ondersteunen in het VNG-magazine de oproep van Arno Brok, secretaris van het VNG-bestuur, aan raadsleden en griffiers om zich aan te melden voor de commissie. Er wordt gezocht naar gemotiveerde kandidaten die beschikken over ervaring, expertise en een netwerk dat van toegevoegde waarde kan zijn voor de commissie.

Aanmelden als kandidaat voor de commissie is nog mogelijk tot en met 25 september aanstaande. De profielen van de commissieleden, meer informatie en aanmelden is mogelijk via www.vng.nl/governance.

Uit alle kandidaten maakt de speciale commissie Noordanus een voordracht van de te benoemen leden van de commissie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het recht om bij deze commissie een aanbeveling te doen. De definitieve benoeming vindt plaats in november tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG.