Raadsleden hebben meer invloed op de agenda

Raadsleden hebben meer invloed op de agenda

Raadsleden vinden dat zij de onderwerpen die zij belangrijk vinden beter aan de orde kunnen stellen dan in de voorgaande raadsperiode. Dit blijkt uit een enquête die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gehouden over de rol en positie van de gemeenteraad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners uit de gemeente. Raadsleden kunnen de problemen en zorgen van inwoners aan de orde stellen binnen de raad. Daarnaast vervullen raadsleden een controlerende rol. Zij moeten het college controleren op de uitvoerende taken. In de enquête werd dan ook de volgende vraag gesteld: Hoe vaak slaagt u er, als raadslid, in om onderwerpen die u zelf belangrijk vindt in de gemeenteraad aan de orde te stellen?

Een meerderheid van de raadsleden (63%) is positief gestemd over hun eigen invloed op de agenda. Ongeveer een kwart van de raadsleden (27%) gaf aan dat zij meestal of altijd belangrijke onderwerpen aan de orde kunnen stellen. Iets meer dan een derde (36%) gaf aan dat zij regelmatig belangrijke onderwerpen aan de orde stellen.

Bijna een derde (29%) van de raadsleden was iets minder positief over hun eigen invloed. Zij vonden namelijk dat zij in beperkte mate belangrijke onderwerpen op de agenda kregen. Slechts 7% gaf aan dat zij nooit of zelden een onderwerp aan de kaak konden stellen.

Eerder, in 2017, werd dit onderzoek ook uitgevoerd onder raadsleden en toen waren raadsleden minder positief gestemd over hun eigen invloed. Toen gaven raadsleden namelijk vaker aan dat zij regelmatig invloed hadden in plaats van meestal wel/altijd.

Toelichting raadsleden

Raadsleden gaven aan dat zij afhankelijk waren de scheidslijn tussen de coalitie en de oppositie. Amendementen vanuit de oppositie worden vaker weggestemd. Ook noemden de raadsleden dat als er een goede verhouding met de raad was dat er dan een ‘gunfactor’ was.

Meer informatie

De volledige rapportage van deze enquête is hier te raadplegen: Rapportage rol en positie van de raad. Dit bericht is het tweede deel in een reeks over het rapport over de rol en positie van de raad. Het eerste bericht kunt u hier vinden: Kleine meerderheid ziet gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan.