Raadsleden hebben te weinig greep op het lokale politiebeleid

Raadsleden hebben te weinig greep op het lokale politiebeleid

DEN HAAG – Raadsleden vinden dat ze te weinig greep hebben op het politiebeleid in hun gemeente. Het lokale beleid raakt ondergesneeuwd door regionale en landelijke wensen en voorkeuren. De politie is volgens raadsleden te weinig zichtbaar in haar gemeente.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

In het merendeel van de gemeenten zijn volgens raadsleden te weinig agenten actief. Dit geldt vooral voor de kleinere gemeenten. Raadsleden zouden volgens het het rapport ‘Sleuren of Sturen’ uit 2010 meer toezichthouders in hun gemeenten willen aanstellen. In dat rapport werd de invloed van raadsleden op de politie onderzocht. Raadsleden bepleitten toen, voor de invoering van de nationale politie, voor de herinvoering van de gemeentepolitie.

Raadsleden hebben invloed op het regionaal veiligheidsbeleid. Bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan kunnen de gemeenteraden in de regio hun prioriteiten aangeven. Dit wordt ook wel het inbrengrecht genoemd. Hierdoor neemt de betrokkenheid van raadsleden toe. Daarnaast wordt de raad door het inbrengrecht minder afhankelijk van de burgemeester.

In 2010 uitten raadsleden hun ongenoegen over het wegtrekken van de politie naar de grote stad. De politie vond op hun beurt de raadsleden onvoldoende deskundig. Daarnaast zouden raadsleden gehinderd worden door desinteresse in de politie. Het was daarom dus  de vraag of het te rechtvaardigen valt om het bevoegdhedenpakket voor raadsleden uit te breiden. Ook kon er voor doorontwikkeling van de bestaande bevoegdheden worden gekozen. Daarvoor is een sterk ontwikkeld lokaal veiligheidsplan de basis.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier