Raadsleden: “Houd grip op het begrotingsproces”

Raadsleden: “Houd grip op het begrotingsproces”

Raadsleden willen meer kunnen sturen en controleren binnen het begrotingsproces. Helaas geven veel raadsleden aan moeite te hebben met het begrijpen van de materie en veelvoud aan cijfers. Om dit tegen te gaan hebben we de afgelopen maanden negen regionale bijeenkomsten georganiseerd over hoe raadsleden meer grip en controle kunnen krijgen op het begrotingsproces.

De controlerende rol van de raad is een van de kernrollen van de gemeenteraad. Toch hebben raadsleden moeite om hun controlerende taak optimaal te vervullen. In het verleden heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aandacht besteed aan het instrumentarium van de raad en het opdrachtgeverschap van de raad naar de accountant. Gedurende deze reeks hebben we de focus gelegd op de rol van de raad in het begrotingsproces: Houd grip op het begrotingsproces. 

Tijdens deze bijeenkomsten kregen 131 raadsleden uit 66 gemeenten meer inzichten en handvatten over het verloop van het begrotingsproces, de grote posten, reserves, gemeenschappelijke regelingen en tips & slotopmerkingen. Onder leiding van Jan Verhagen, beleidsmedewerker financiële verhoudingen bij de gemeente Den Haag en oud-raadslid uit Heemstede, werden de deelnemers meegenomen in het begrotingsproces. De bijeenkomsten vonden plaats in Heerenveen, Staphorst, Horst aan de Maas, Wijchen, Apeldoorn, Schouwen-Duiveland, Dordrecht, Zeist en Edam-Volendam.

Aanbevelingen

Op basis van de negen bijeenkomsten en aanvullingen vanuit deelnemers zijn de volgende tien aanbevelingen geformuleerd (klik hier voor meer toelichting):

  1. Bepaal wanneer besluiten over de begroting genomen worden
  2. Geef kaders mee middels programma’s
  3. Beschouw mee- of tegenvallers als losstaande gevallen
  4. Stuur op de vier of vijf grote programma’s
  5. Bepaal wat acceptabel/nodig is als algemene reserve
  6. De raad bepaalt de bestemming van de reserves
  7. Voorkom te veel voorzieningen door verkokering
  8. Stuur nu op de Gemeenschappelijke Regelingen voor 2021
  9. Geld toveren kan niet, geld terugtoveren kan wel
  10. Schuld, solvabiliteit of het EMU-saldo doen er niet toe

Meer informatie

Een samenvatting van de bijeenkomsten en meer toelichting over de aanbevelingen kunt u vinden in de samenvatting.