Raadsleden: houd toezicht op digitale toegankelijkheid

Raadsleden: houd toezicht op digitale toegankelijkheid

Probeer als gemeenteraad minstens een keer per jaar in de raad het gesprek te voeren over de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke website. Dat is een van de tips uit de handreiking over toezicht op digitale toegankelijkheid.

Digitale toegankelijkheid gaat er vooral om te bespreken waarom het belangrijk is dat inwoners met een beperking voldoende toegang hebben tot alle informatie van de gemeente.

Wettelijke verplichting

Sinds 2020 moeten websites van overheidsinstanties zoals gemeenten, digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het toezicht en handhaving van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (tBDTO) moet worden gedaan door de gemeenteraad.

Handreiking

Voor veel gemeenten is monitoring en verantwoordelijkheid op het gebied van digitale toegankelijkheid relatief nieuw en is er onvoldoende informatie bekend. In de handreiking van de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten (VNG) staan tips en handvaten voor raadsleden om dit proces vast te leggen. De drie belangrijkste tips en adviezen:

  1. Bewustwording: het organiseren van een bijeenkomst voor de gemeenteraad is een goede manier om raadsleden te informeren over digitale toegankelijkheid. Een bijeenkomst kan verdieping bieden over wat digitale toegankelijkheid is en waarom het belangrijk is voor mensen met een beperking. Bespreek de resultaten van de monitoring en verantwoording en maak zo nodig een actieplan.
  2. Frequentie: één keer per jaar moet de toegankelijkheidsverklaring wettelijk herzien worden. Probeer minstens eens per jaar een onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad.
  3. Verantwoording: het is belangrijk om de verantwoording over digitale toegankelijkheid vast te leggen in een bestaand verantwoordingsproces. Dit zorgt ervoor dat digitale toegankelijkheid een integraal onderdeel wordt van de verantwoording van de gemeente en niet als losstaand onderwerp wordt gezien.

Meer informatie

Lees hier de handreiking van de VNG: Horizontale verantwoording besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Bekijk hier de leeromgeving voor raadsleden over wat digitale toegankelijkheid voor jou als raadslid verder kan betekenen.