‘Raadsleden in kleine gemeenten verdienen hogere vergoeding’

‘Raadsleden in kleine gemeenten verdienen hogere vergoeding’

Raadsleden in kleine gemeenten verdienen een hogere vergoeding als compensatie voor hun inzet. Dat bepleiten de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de VNG in een gezamenlijke brief aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. 

De vergoeding die een raadslid krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente waarin hij of zij actief is. Is een raadslid actief in één van de vier grootste gemeenten van ons land, dan kan een raadslid rekenen op een royale vergoeding van meer dan tweeduizend euro per maand. In gemeenten met minder dan 40.000 inwoners is de vergoeding echter lager dan duizend euro terwijl de werkdruk niet veel verschilt. In de kleinste gemeenten is de maandelijkse vergoeding zelfs lager dan driehonderd euro. 

Oproep aan minister

Over het verhogen van de vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten moet ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 duidelijkheid zijn, dat bepleiten de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de VNG in een brief aan de minister. Daarmee kunnen mogelijk geïnteresseerden nog over de streep worden getrokken om zich te kandideren voor het raadslidmaatschap. De kandidaatstellingen van de lijsten met kandidaat-raadsleden moeten uiterlijk op 5 februari 2018 bij de gemeente worden ingeleverd. 

Regeerakkoord

In 2016 kwam de VNG Denktank onder voorzitterschap van de toenmalige wethouder Kajsa Ollongen in het rapport ‘Maatwerkdemocratie’ tot de aanbeveling om de vergoeding te verhogen voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners. In navolging hierop is in het regeerakkoord aangegeven dat het nieuwe kabinet de toerusting van raadsleden wil versterken. De drie verenigingen vragen de nieuwe minister nu om daad bij woord te voegen en de vergoedingen te verhogen en daarover helderheid te geven voor de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer. De Kamer debatteert volgende week over de begroting van Binnenlandse Zaken. Eerder vroeg het bestuur vande Nederlandse Vereniging voor Raadsleden al om ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid te scheppen over een tijdige verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. Klik hier voor de gehele brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de VNG aan minister Ollingren.