Raadsleden in VNG-commissies

DEN HAAG – “Raadsleden horen in de VNG-commissies”, dat zegt Gerard Heetman. De directeur van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, reageert daarmee op het afgelopen vrijdag door de VNG vastgestelde rapport van de commissie-Brok over de versterking van de bestuurlijke organisatie van de VNG en de vergroting van de betrokkenheid van de leden.

“Hoewel de commissie-Brok (http://www.vng.nl/vereniging/platform/rapport-commissie-governance ) het belang van raadsleden in de commissies onderschrijft, mag het mijns inziens wat dikker aangezet worden”, zegt Heetman. “De commissies kunnen pas volledig gedragen commissies zijn als raadsleden zitting hebben in de commissies. Het onderschrijven van alleen de meerwaarde is wel wat mager. Raadsleden horen in de VNG-commissies. Raadslid.Nu is ook van mening dat kennis van de materie leidend moet zijn voor het lidmaatschap van de commissie. Wij zien bij de vervuling van de zetels voor raadsleden dan ook een wezenlijke rol voor vereniging weggelegd.”

Ook griffiers claimen raadsleden in VNG-commissies

De Vereniging van Griffiers claimt ook de presentie van raadsleden in de VNG-commissies. Arjan Oudbier, voorzitter van de Vereniging van Griffiers en griffier in Apeldoorn, stelt dat de positie van raadsleden in de VNG-commissies geborgd dient te zijn: in elke commissie moeten raadsleden zitting hebben. De meerwaarde van raadsleden in de VNG-commissies is volgens de voorzitter van griffiers overduidelijk.

Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers reageren hiermee op het vrijblijvende welkom van de commissie-Brok aan raadsleden in de commissies van de VNG. Volgens de VNG moet kwaliteit in de commissies leidend zijn. De VNG onderschreef de opvattingen van de commissie-Brok dat raadsleden na de komende raadsverkiezingen geen vanzelfsprekend lid meer zijn van de VNG-commissies. “Raadsleden en griffiers blijven welkom als kandidaten voor vaste beleidscommissies” en “Raadsleden kunnen deelnemen aan de commissienetwerken en op die manier een bijdrage leveren aan het werk van de commissies”, zo formuleerde de commissie-Brok het in haar rapport dat door de VNG is overgenomen. Op de Bijzondere Ledenvergadering in Utrecht verzekerde Brok de vergadering dat raadsleden lid kunnen blijven van de VNG-Commissies.

Raadsleden beperkt betrokken bij VNG

Volgens de commissie-Brok is in de praktijk gebleken dat het lidmaatschap van raadsleden van vaste beleidscommissies van de VNG slechts in beperkte mate bijdraagt aan de betrokkenheid van raadsleden bij de vereniging. De commissie-Brok adviseerde de VNG daarom een nieuw platform op te richten voor raadsleden en griffiers: “De VNG ontwikkelt in samenwerking met Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers een orgaan voor raadsleden en griffiers, dat zich richt op vraagstukken die raadsleden en griffiers specifiek raken.” Bovendien zou de mogelijkheid aan raadsleden geboden dienen te worden dat zij kunnen deelnemen aan VNG-bijeenkomsten in het land, zoals bijvoorbeeld de VNG-Bestuurdersdag, die een tweetal keren per jaar wordt gehouden.

Expertisegroepen

Een andere optie om de betrokkenheid van raadsleden bij de VNG te vergroten is de vorming van flexibele klankbordgroepen. Griffiersvoorzitter Arjan Oudbier is daarover positief. Daarmee krijgen meer raadsleden de kans om hun expertise en opvatting in te brengen.

Raadslid.Nu juicht het benutten van de kennis van raadsleden in expertisegroepen toe. ”Raadslid.Nu is drie maanden geleden al gestart met de vorming van expertisegroepen met raadsleden. De VNG is van harte welkom om met ons te kijken hoe we de kennis en kwaliteit van raadsleden zo effectief mogelijk kunnen inzetten”, aldus directeur Gerard Heetman.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie: De raad doet er toe!