Raadsleden kiezen via districtenstelsel

Raadsleden kiezen via districtenstelsel

Raadsleden zouden voortaan – via gewone en tussentijdse verkiezingen – volgens het districtenstelsel gekozen moeten kunnen worden. De invoering van een districtenstelsel zorgt er voor dat raadsleden beter bekend zijn bij de inwoners.

De Utrechtse hoogleraar Remco Nehmelman bepleit de invoering van een districtenstelsel in zijn oratie “De Staat achter de dijken”. Volgens Nehmelman is gemeentelijke herindeling het antwoord op het gebrek aan democratische legitimatie van de talloze gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regelingen trekken wethouders aan de touwtjes en vanuit de gemeenteraad is daarop in de praktijk nauwelijks democratische controle mogelijk.

Fuseren tot 200 a 300 gemeenten

Volgens Nehmelman wordt de recente decentralisatie van bestuurstaken voor werk, zorg en ondersteuning pas een succes wanneer de huidige 393 gemeenten fuseren tot 200 a 300 grotere gemeenten.

Zie voor meer informatie over de visie van Nehmelman het artikel "Niet samenwerken, maar samengaan" over zijn oratie in VNG Magazine en het artikel "Pleidooi voor minder gemeenten met meer autonomie" in Binnenlands Bestuur.