'Raadsleden krijgen op verschillende manieren met duurzaamheid te maken'

'Raadsleden krijgen op verschillende manieren met duurzaamheid te maken'

Het klimaat en duurzaamheid. Ook gemeenten zullen voor belangrijke uitdagingen en aanpassingen komen te staan. “De verplichting is er nog niet voor de overheid, maar het begint met intrinsieke motivatie”, zeggen Lennert Middelkoop, Partner Real Estate, Oscar Ferrero Scholte, Senior Manager, en Gerben Sinke, Senior Consultant bij Deloitte. “Je zult als gemeente een stelling moeten innemen.”

“Raadsleden gaan op verschillende manieren met duurzaamheid te maken krijgen. Grote bedrijven en instellingen moeten voldoen aan allerlei wettelijke duurzaamheidsverplichtingen. Plannen zullen daarom steeds meer deze kleur krijgen”, zegt Lennert Middelkoop. “Maar daarnaast zullen gemeenten ook vaker de vraag krijgen: wat doen jullie zelf? Hoe staat jullie vastgoed er eigenlijk voor? Wie zich alvast goed voorbereidt op het antwoord, zal straks beter beslagen ten ijs komen. Raadsleden moeten zich realiseren dat hun rol wel degelijk groot kan zijn hierin. Zij zijn immers degene die de kaders vaststellen voor het college en moeten toetsen of hieraan voldaan wordt. De hele wereld is met het klimaat bezig, ook gemeenten moet mee.”

Duurzaamheid meetbaar maken

“Vanuit de wetgeving is er voor gemeenten nog geen verplichting om doelstellingen op duurzaamheid te formuleren of verslag te leggen. Maar je kunt als raad wel KPI’s formuleren in de programmabegroting. Daarmee laat je duurzaamheid terugkomen in de natuurlijke cyclus van begroten en verantwoorden”, legt Oscar Ferrero Scholte uit. “ESG, oftewel environmental, social & governance, is de manier om duurzaamheidsprestaties meetbaar te maken”, gaat Gerben Sinke verder. “Voor milieuaspecten gaat het onder andere om water- en energieverbruik, circulariteit en CO2-uitstoot. Sociale aspecten zijn leefbaarheid in de wijk, diversiteit of de omgang met medewerkers of huurders. En governance draait om het waarborgen van de processen. Hoe ga je om met corruptie, privacy en gegevensbescherming?”

Klik hier voor het volledige interview.

Meer informatie

Voor (nieuwe) raadsleden is kennispartner Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een campagne gestart over onderwerpen die raadsleden aanspreken. Experts geven hun visie op hoe raadsleden succesvol grip kunnen krijgen en houden op hun raadswerk. Klik op deze link om op de hoogte gehouden te worden en klik hier voor de publicatie 'Goede raad voor een sterke gemeenteraad' dat onderdeel van de campagne is.