Raadsleden kunnen baat hebben bij social media

Raadsleden kunnen baat hebben bij social media

Raadsleden die slim gebruik maken van sociale media, zijn beter zichtbaar. Zij kunnen hun standpunten voor het voetlicht brengen zoals zij dat willen, zonder dat daar direct een journalist of krant voor nodig is. De do's en don'ts.

Social media verlagen de drempel om in contact te komen met mensen waarmee raadsleden normaal niet zo snel mee in gesprek raken. Lokaal hebben raadsleden vaak meer te zeggen dan landelijke politici maar weten vaak niet goed hoe ze dat aan moeten pakken.

Inspelen op onderwerpen

Raadsleden kunnen handig inspelen op issues die landelijke spelen. Daar maken ze een plaatselijke variant van. Hoe speelt dit in onze gemeente, hoe gaan wij daar mee om? Dat is meeliften met een onderwerp waar landelijk al de nodige aandacht voor is.

Interessante groepen

Daarnaast zijn er op social media allerlei groepen die interessant zijn om te volgen en er actief contact mee te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan horecaondernemers of plaatselijke facebookpagina's waar er vaak een levendige discussie wordt gevoerd door inwoners over allerlei (gemeente)onderwerpen.n.

Meest gemaakte fouten

  • Gebrekkige zichtbaarheid. Veel raadsleden zijn moeilijk zichtbaar achter een half uitgeschreven naam. Soms ontbreekt een ingevuld profiel, een foto of een partijlogo.
  • Bereikbaarheid. Raadsleden missen op social media het contact met electoraal relevante groepen.
  • Lukraak medium. Sommige raadsleden gebruiken social media waarmee ze hun doelgroepen niet bereiken, bijvoorbeeld Snapchat.

Wat raadsleden kunnen doen

  • Laat op social media zien dat je er bent en dat je gekozen wil worden.
  • Leg je oor ook te luisteren bij groepen waarmee je normaal niet zo gauw mee in contact komt.
  • Oriënteer je op wat voor jou het goede sociale kanaal is om te communiceren.
  • Laat je altijd zien op Facebook, want via dit platform kun je rechtstreeks met je kiezers communiceren.
  • Gebruik Twitter omdat daar veel journalisten en politici actief zijn.

Meer informatie

Video over het gebruik van social media door raadsleden

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen. De Wegwijzer 2022-2026 is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diverse andere partners en raadsleden hebben bijdragen geleverd. Het handboek is ook online beschikbaar.