Raadsleden kunnen de Omgevingswet beter benutten

Raadsleden kunnen de Omgevingswet beter benutten

Een paar maanden na de invoering van de Omgevingswet is er al veel te zeggen over de uitvoering en het functioneren van de nieuwe wet, die alle spelregels van 26 oude ruimtelijke ordeningswetten bundelde. Voor de raad is er nog veel ruimte om de Omgevingswet (OW) beter te benutten, aldus Evelyn Bontekoe Janssen van BMC.

Voor raadsleden die meer willen weten over hoe ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de omgevingswet biedt is er een speciale bijeenkomst om kennis te delen en bijgepraat te worden. Deze bijeenkomst vindt plaats op 22 april in Nijmegen en wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Bontekoe Janssen treedt op als expert en begeleider van de sessie.

De eerste vragen beantwoordt de Omgevingswetdeskundige van kennispartner BMC in dit artikel:  

Hoe lijkt het tot nu toe te gaan met de omgevingswet?

“Goed! Zeker afgezet tegen de vrees vooraf vooral ten aanzien van het functioneren van het digitale stelsel waarin de vergunningaanvragen worden verwerkt. Daar doen zich wat praktische problemen voor, maar niets dramatisch. Ook vraagt het onderbouwen van de besluiten onder de nieuwe wetgeving meer tijd en moeite van de collega's bij VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en/of de omgevingsdiensten omdat iedereen nog moet leren werken met de bruidsschat bijvoorbeeld. Tegelijkertijd is er, zeker ook voor de raad, nog volop ruimte om de Omgevingswet beter te benutten.”

Wat zijn obstakels die raadsleden ervaren bij de implementatie van de wet?

“Van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari jl. hebben de meeste raadsleden waarschijnlijk niet veel gemerkt. In de loop van dit jaar zullen een aantal punten naar voren kunnen komen die samenhangen met al genomen raadsbesluiten zoals het adviesrecht en het besluit met betrekking tot het al dan niet verplicht stellen van participatie bij buitenplanse initiatieven. De consequenties van die besluiten zullen in de praktijk duidelijk worden en verschillen per gemeente. We merken wel dat nog niet alle raden (en colleges) helemaal zicht hebben op de relatie tussen de instrumenten van de wet en hoe ze vervolgens weer samenhangen met de beleidscyclus en daarmee op hun eigen invloed en rol.”

Welke mogelijkheden biedt de wet?

“De Omgevingswet biedt vooral ruimte om de raad in positie te brengen om aan te geven wat de richting is en wat het doel is en als eindverantwoordelijk orgaan. De omgevingsvisie en het omgevingsplan bieden de raad ruimte om te sturen op heldere beleidskeuzes en de gemeentelijke regelgeving hierop aan te passen. Daardoor kan ze zich richten op de grote vraagstukken van deze tijd zoals de woningbouw en de klimaat adaptatie. De Omgevingswet benadrukt daarbij het belang van participatie, en biedt tegelijkertijd volop ruimte aan raden om daar zelf invulling aan te geven. Dat "ruimte bieden" kan ook lastig zijn, want hoe voorkom je dat participatie ontaard in nog langere procedures bijvoorbeeld?”

Waarom is het waardevol dat raadsleden de expertsessie bijwonen?

“Terecht is tijdens de voorbereiding op de implementatie veel aandacht uitgegaan naar de gevolgen voor de ambtelijke processen, zoals het online vergunningenproces en de verkorting van de besluittermijnen rondom vergunningen. Het is juist nu een goede tijd om eens stil te staan bij hoe de raad de Omgevingswet kan inzetten om het hoofd te bieden aan een aantal dringende thema's in de samenleving zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de relatie met inwoners. Hiervoor zit de raad aan het stuur en biedt de Omgevingswet een aantal openingen om het anders aan te pakken. Er zal in elk geval aandacht worden besteed aan de mogelijke impact van de wet op het werkproces van de raad en op participatie. Er is daarnaast volop gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het voorleggen van situaties waar de raad de afgelopen tijd tegenaan is gelopen.”

Aanmelden

Opgeven voor de sessie over de Raad & de Omgevingswet van 22 april in Nijmegen kan via de volgende link: https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/expertsessie-omgevingswet-in-samenwerking-met-bmc/date/185/2024-04-22

Meer informatie?

Meer weten over de Omgevingswet? Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet in de digitale leeromgeving van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.