Raadsleden kunnen informatieveiligheid agenderen

Raadsleden kunnen informatieveiligheid agenderen

Informatieveiligheid is een thema dat nog altijd te weinig aandacht heeft en krijgt van gemeenten. Raadsleden kunnen veranderen door actief het onderwerp informatieveiligheid op de agenda te zetten, bijvoorbeeld om het college van B en W te vragen welke maatregelen getroffen zijn tegen het hacken van digitale informatie.  

Het onderwerp informatievoorziening is de afgelopen tijd, met het zicht op de decentralisaties,  een aantal keer negatief in de media verschenen. Zo berichtte de Rekenkamer. In de Haagse gemeenteraad werden daarover vragen gesteld door de raadsfractie van de  SP. Met de raadsvragen wil de SP weten hoe de gemeente omgaat met gevoelige informatie en of de gebruikte systemen inmiddels zijn verbeterd en dus veiliger zijn.

Serieuze aandacht nodig

Het artikel van de NRC, het onderzoek van de Rekenkamer en de opheldering die gevraagd wordt door de SP in Den Haag tonen aan dat het nog maar de vraag is of de gemeenten de veiligheid van de informatie van hun  inwoners kunnen waarborgen. Daarom is het belangrijk dat dit onderwerp in elke gemeenten serieuze aandacht krijgt, zeker met het oog op de decentralisaties en de vele gegevens waar de gemeenten toegang tot gaan krijgen.

Tips voor raadsleden om informatieveiligheid te agenderen

Ook voor u als raadslid is het van belang om aan dit onderwerp uw aandacht te schenken en het op de agenda te krijgen. Het is belangrijk dat u zicht heeft op hoe uw gemeente omgaat met informatieveiligheid en de risico’s die zij loopt op technisch en bestuurlijk gebied. Om te zien welke vragen u aan het college kan stellen om helder te krijgen welk beleid er wordt gevoerd op het onderwerp informatievoorziening, kunt u het eerder verschenen artikel  Informatieveiligheid voor Raadsleden raadplegen.

Taskforce BID

Om meer aandacht voor informatieveiligheid te krijgen, is de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening  in februari 2013 voor een periode van twee jaar in het leven geroepen door minister Plasterk. Taskforce BID heeft als doel het onderwerp informatievoorziening bij bestuurders en topmanagement van alle overheidsorganisaties hoog op de agenda te krijgen.