Raadsleden kunnen zelf bijdragen aan gezag van de overheid

Raadsleden kunnen zelf bijdragen aan gezag van de overheid

Raadsleden kunnen nog meer de straat op en minder tijd besteden om zich in het gemeentehuis bezig te houden. Luisteren naar de inwoners is namelijk belangrijk om het gezag van de raad en de overheid te bevorderen. “We moeten de burger echt op zoeken!”

Raadsleden bijeen tijdens de ALV-Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Venray gaven aanvullingen en suggesties aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) om het gezag van de overheid en de gemeenteraad te versterken. Mariet de Boer en Daan Musters vertelden de aanwezige raadsleden uit Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland waarom de Rob zo’n punt maakt van een gezagswaardige overheid. Het gaat er daarbij om dat overheid, bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren niet alleen naar hun eigen rol kijken. “We mogen ook iets verwachten van de burgers. Hopelijk biedt de Omgevingswet meer dialoog met de burgers”, aldus Musters.

Rijk

Raadsleden gaven de vertegenwoordigers van de Rob mee dat er ook een aantal belangrijke problemen zijn die worden veroorzaakt door de Rijksoverheid. De gemeenteraad heeft last van de incidentenpolitiek door de Tweede Kamer. De diverse overheden, het Rijk voorop, houdt zich niet bezig met waarvoor hun rol bedoeld is, maar nemen rollen van decentrale overheden zoals de gemeente over. Gemeenten en gemeenteraden hebben meer taken gekregen maar moeten die uitvoeren met te weinig geld en tegelijkertijd worden gemeenten volgestouwd met centraal opgelegde regels (de regulering).

Agenda

Met een Agenda voor herstel van gezagswaardigheid wil de Raad voor het openbaar bestuur, die de maand november heeft uitgeroepen tot de maand van het gezag, het gezag versterken. Drie punten staan daarbij centraal: bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Vanuit Venray kreeg de Rob daarbij als advies van de raadsleden: betrokkenheid dichtbij bij inwoners!

Meer informatie

Wie wil lezen hoe en op welke wijze de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het gesprek over het herwinnen van de gezagswaardigheid van de overheid wil herstellen, klik hier voor de publicatie Gezag Herwinnen.

Wil je meer lezen over het gezag van de overheid kijk dan op de site van de Rob en op de themapagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over Gezag van de Raad.

Wie de presentatie van de Raad voor het openbaar bestuur wil terugzien, klik hier.