Raadsleden kunnen zorgen voor meer en betere bomen

Raadsleden kunnen zorgen voor meer en betere bomen

Bomen hebben niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond voldoende ruimte nodig. Als de openbare ruimte de bomen deze ruimte niet gunt, zorgen de bomen dankzij hun grote vindingrijkheid en opportunisme zelf voor voldoende ruimte voor hun wortels. Dit heeft vaak overlast en onveilige situaties tot gevolg. Raadsleden kunnen hier invloed op uitoefenen. Daarvoor hebben zij kennis nodig over een goede groeiplaats, inspectie en onderhoud van bomen.

Namens Bomenwacht Nederland wordt de voorbereidende basismodule ‘Het belang van bomen in de openbare ruimte’ aangeboden in de leeromgeving. Hier komen raadsleden meer te weten over welke vragen zij kunnen stellen als het gaat om het bomenbeleid in hun gemeente.

Zorgplicht voor bomen

Bij onzorgvuldig onderhoud van bomen kan schade ontstaan. Gemeenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade in het kader van hun zorgplicht voor de bomen. Als gemeente is het daarom belangrijk om bomen regelmatig, zo om de drie tot vier jaar, te inspecteren. Eveneens van belang is een goede registratie van de inspectieresultaten. Aan de hand daarvan kunnen gemeenten nagaan of eventuele schadegevallen voorkomen hadden kunnen worden.

Biodiversiteit

Om schade te voorkomen en bomen gezond te houden, moet waarde worden gehecht aan een goede mate van biodiversiteit. Biodiversiteit is een breed begrip. Doorgaans wordt er het ‘samenspel van diversiteit in aangeplante bomen en andere planten en de organismen die daar in, op, onder en tussen leven’ onder verstaan. Biodiversiteit heeft dus onder andere betrekking op vogels, zoogdieren, insecten, schimmels en bacteriën. Binnen gemeenten dient er voldoende zicht te worden houden op de staat van de biodiversiteit in de publieke ruimte.

Leerdoelen

In het kader van de zorgplicht en biodiversiteit focust de cursus zich op het behalen van landelijke en provinciale ambities en op ruimte voor eigen toevoeging door gemeenten. Concrete onderwerpen zijn het opstellen van realistische en toetsbare doelen, het aanplanten van bomen, de rol van burgerparticipatie en de opdracht vanuit de Omgevingswet.  

Meer informatie

Voor het bekijken van de basismodule over hoe je als raadslid invloed kunt hebben op de locatie en de hoeveelheid bomen in jouw gemeente klik hier.