Raadsleden: laat je niet afleiden door het college

Raadsleden: laat je niet afleiden door het college

DELFT/DEN HAAG - ‘Trek er als raad op uit om in wijken en dorpen te horen hoe het gaat en laat je niet afleiden door het college’ aldus prof. dr. Klaartje Peters tijdens de Dag voor de Raad. Volgens de Maastrichtse bijzonder hoogleraar moet de controlerende taak van de raad meer betekenis krijgen. De raad moet inzien dat zijn controlerende taak essentieel is in onze democratie. Peters geeft de raad daarbij het advies om inwoners meer te betrekken bij controle en verantwoording.

De Maastrichtse hoogleraar Klaartje Peters hield tijdens de Dag voor de Raad in het stadhuis in Delft een bijdrage over de “De controlerende raad”. Hoewel er natuurlijk verwacht wordt dat er voldoende informatie komt van het college van B&W blijkt dit in de praktijk niet altijd voldoende te zijn. Daardoor komen niet alle keuzemogelijkheden voor de raad in beeld. ‘Sla de handen als raadsleden ineen om samen een punt te maken, want colleges hebben niets liever dan een verdeelde raad’, aldus Klaartje Peters. Zij waarschuwde de raad zich niet te laten vangen in de techniek en procedures van bijvoorbeeld de debatten over verantwoording en controle. “Want het debat over de Jaarrekening ontneemt raadsleden vaak het zich op de kernvragen zoals wat wilden we nu eigenlijk en wat hebben we bereikt”. aldus Peters.
 

Verwachtingen van raadsleden

Volgens Klaartje Peters wordt er veel verwacht van de raadsleden, waardoor het lastig wordt voor de raad om een goede controle uit te voeren. Raadsleden moeten namelijk niet alleen aanwezig zijn in het gemeentehuis, maar ook de straat op om in contact te komen met de burgers. Daarnaast wordt het natuurlijk erg gewaardeerd als raadsleden de inwoners hun zin geven. Voor de positie als raadslid is de controle hierdoor niet altijd diepgaand en omvangrijk genoeg. Het is daarbij belangrijk om ook de inwoners te betrekken. Peters haalde een voorbeeld aan van een online-enquete in Den Haag waarin inwoners maar liefst 90 uitgebreide vragen kregen voorgeschoteld. Een groot deel haakte daarom af. Volgens Peters zou de raad er verstandig aan doen om juist budget vrij te maken om na te gaan hoe het komt dat inwoners afhaken.

Leiderschap tonen

Daarnaast wringt de dubbele pet van de burgemeester als voorzitter van college en raad. Het is daarom nog belangrijker dat de raad leiderschap toont. De lokale volksvertegenwoordiging is het enige orgaan dat het handelen van zowel de burgemeester, als het college legitimeert. “Het is juist daarom ook belangrijk dat de raad de  controlerende taak serieus neemt.”
 

Advies aan de raad

In de aanloop naar de Dag voor de Raad gaven diverse wetenschappers tips en adviezen aan de gemeenteraad om sterker en krachtiger van start te gaan:
Boogaard - ''Werk als gemeenteraad met wisselende meerderheden''
Nehmelman - ‘’Ga weer echt volksvertegenwoordigen, zonder je controle positie te verliezen’’
Herweijer - “Raadsleden maken het waar”

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 maart 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!