Raadsleden laten zich rekenkamer niet afpakken

DEN HAAG - Raadsleden mogen nog wel zitting hebben in een lokale rekenkamer, zolang ze maar niet met te veel zijn. Onafhankelijke externen moeten de meerderheid vormen. Dat wil tenminste de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, de NVRR. ‘Laat die keuze aan de gemeenteraden’, zegt voorzitter Mark den Boer van de Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu, in Binnenlands Bestuur.

De rekenkamercommissie van Zwijndrecht wil geen lid blijven van een vereniging die hun bestaansrecht niet accepteert en stapte per direct uit de NVRR. In eerste instantie betrok het NVRR-bestuur een nog steviger standpunt, namelijk dat ze raadsleden überhaupt wilde weren uit lokale rekenkamers.

Met dat standpunt wilde het NVRR-bestuur het overleg in met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken die doende is met een wetswijziging voor lokale rekenkamers zonder raadsleden. Plasterk wil een model waarbij gemeenten de mogelijkheid wordt ontnomen om hun rekenkamer(commissies) te laten slapen. Bovendien vindt hij dat de kwaliteit van de rekenkamers omhoog moet.

Den Boer denkt niet dat het weren of terugdringen van raadsleden uit rekenkamers een antwoord op het (kwaliteits)probleem is. ‘Het gaat er veel meer om dat gemeenteraden beseffen hoe belangrijk de rekenkamer kan zijn als instrument om het beleid van het college van Burgemeester & Wethouders te controleren. De tweede stap is dan dat instrument op een goede manier in te zetten. Het is een instrument van de raad zelf. Laat die raad dan ook zelf kiezen hoe ze een goede invulling aan die rekenkamer geven.’

Bron: Binnenlands Bestuur, 20 oktober 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier 

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu