Raadsleden leren spreektijd beter te benutten

Raadsleden leren spreektijd beter te benutten

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding. Deze week Queeny Rajkowski, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over de training ‘Inspirerend presenteren’.

Rajkowski is VVD-raadslid in Utrecht. Zij kwam in maart 2014 in de gemeenteraad, en volgde de training ‘Inspirerend presenteren’ met haar hele fractie. Centraal in de training stonden stemgebruik, schrijf- en spreekoefeningen. Doel van het raadslid was om gloedvoller te leren spreken, om haar visie en inspiratie meer in debatten te laten doorklinken om zo de spreektijd beter te benutten.

Aanbevelingen: Doseer de trucjes

Rajkowski is erg tevreden over de door haar gevolgde training, die de teamgeest binnen de fractie versterkte. Een tip die het raadslid meegeeft: ‘Het is heel goed om met trucjes overweg te kunnen, maar je moet het wel doseren. De stijl mag de inhoud niet overheersen en wanneer je steeds maar inspirerend wilt zijn, word je voor je luisteraars vooral vermoeiend.'

Informatie en kosten

De Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.