Raadsleden: Lokale journalistiek kan proces decentralisaties niet goed volgen

Raadsleden: Lokale journalistiek kan proces decentralisaties niet goed volgen

DEN HAAG – De onafhankelijke lokale en regionale journalistiek is niet voldoende in staat om het proces van de decentralisaties in gemeenten kritisch te volgen, vindt 46 procent van de raadsleden. Dit blijkt uit een enquête die Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgezet onder alle raadsleden in Nederland.

"Het zou wel eens veel erger kunnen zijn", zegt onderzoeker Quint Kik van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. "Uit mijn onderzoek blijkt dat in 80 procent van de gemeenten de politiek niet meer door journalisten wordt gevolgd." De regionale en lokale pers heeft het moeilijk, volgens Kik. "Het medium waar we het qua lokale nieuwsvoorziening toch echt van moeten hebben, is het dagblad, dat zit in de haarvaten van een plaats. Maar de dagbladuitgevers hebben de afgelopen tien jaar flink gereorganiseerd, dus dat netwerk van lokale journalisten is aardig aan het opdrogen." 

De lokale journalistiek is nog maar beperkt in staat om de vinger aan de pols te houden, zegt Joke van der Heide van de lokale krant De Woudenberger. Ze werkt twee dagen in de week als politiek verslaggever voor de krant en is de enige journalist die haar gemeenteraad volgt. De regionale krant, het AD, stuurt geen verslaggever meer. 

Geen kritische houding
‘’De berichtgeving gaat vaak over oppervlakkige zaken en is volgend: een verslag van de opening van een zorgcentrum of liefdadigheidsacties", zegt Kik. "De echt harde aandacht voor het beleidsterrein zorg ontbreekt, zeker in kleine gemeenten." 
Daardoor wordt er nog maar zelden kritisch doorgevraagd over ontwikkelingen. Om dat te voorkomen is in Denemarken bij eenzelfde grootschalige overheveling van taken naar gemeenten ook meer geld gekomen voor de lokale pers.

Controlerende rol
De derde aflevering over de controlerende rol richting het college van B&W is hier terug te kijken op de site van Nieuwsuur. Aflevering één over de gebrekkige controle op de nieuwe zorgtaken is hier te zien en aflevering twee over de moeizame democratische controle bij samenwerkingsverbanden is hier te zien.

 

Bron: Nieuwsuur/Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 3 december 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Op vrijdag 11 december organiseren Raadslid.Nu en het CCV in Utrecht een bijeenkomst voor raadsleden en burgemeesters over veiligheid. Meer daarover is hier te vinden.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier