‘Raadsleden: maak beleid over digitalisering’

‘Raadsleden: maak beleid over digitalisering’

Raadsleden moeten digitalisering niet overlaten aan de ambtenaren, maar zelf bepalen wat en hoe de gemeente dient om te gaan met de inzet van digitale middelen. Deze oproep doet Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in het tijdschrift i-Bestuur. 

Digitalisering is volgens Belhaj geen kwestie van uitvoering, zoals veel lokaal bestuurders vaak zeggen, maar brengt politieke afwegingen met zich mee. De digitale aansturing van camera’s in straten kunnen bijdragen aan veiligheid, maar tasten ook de privacy aan. Het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de zorg maken het werk gemakkelijker, maar ook daar kan de vraag worden gesteld wat dat betekent voor de persoonlijke gegevens van inwoners.
“Voer het debat hierover in de gemeenteraad, want daar hoort dit debat thuis. Onze democratie is niet gediend bij stilte omtrent het onderwerp van digitalisering. Het gaat namelijk over wezenlijke zaken. Over de gemeentefinanciën bijvoorbeeld, waar het budgetrecht van de gemeenteraad voorop staat, over de privacy van onze burgers, over de dienstverlening aan burgers en over de lokale economie door de opkomst van platformen zoals Uber en Thuisbezorgd”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Kosten

Digitalisering heeft positieve en negatieve kanten. Positief is dat veel zaken sneller en gemakkelijker online kunnen worden geregeld. Het nadeel is niet alleen de zorg over privacy-gegevens maar ook de kosten van digitalisering. “ICT-projecten beginnen vaak met een kostenefficiente uitkomst, maar gedurende het project lopen de kosten vaak toch nog enorm op. Als blijkt dat digitaliseringsprojecten veelvuldig kostenoverschrijdingen laten zien, stel dan als gemeenteraad een maximum aan kostenoverschrijdingen op digitaliseringsprojecten als geheel, of bekijk hoe om te gaan per project met deze (extra) kosten”, schrijft Belhaj in het artikel in i-Bestuur. 

Raadsleden

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept raadsleden op om in actie te komen en werk te maken van het stellen van kaders en vragen over rol en betekenis van digitalisering. “Digitalisering is een van de onderwerpen waar je als raadslid het verschil kunt maken”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige i-Bestuur-artikel “Raadsleden: maak beleid over digitalisering’.

Voor meer informatie over hoe raadsleden grip kunnen krijgen op digitalisering: zie het denkraam dat door het Rathenau Instituut is ontwikkeld.