Raadsleden met eigen onderneming kunnen hun bedrijfsadres afschermen

Raadsleden met eigen onderneming kunnen hun bedrijfsadres afschermen

Raadsleden en hun partners/huisgenoten met een eigen onderneming kunnen hun bedrijfsadres bij de Kamer van Koophandel voortaan afschermen in het Handelsregister. Zo kunnen zij zichzelf, maar ook hun familieleden en partner met eigen bedrijf, beschermen tegen bedreigingen en intimidatie.

Op 31 januari 2023 is dit vastgelegd in een afspraak tussen de Kamer van Koophandel, de minister van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties. Voorzitter Hanneke Willemstein is namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden medeondertekenaar van dit convenant. ‘’Wij vinden het belangrijk dat raadsleden zich kunnen beschermen tegen ongewenste intimidatie en bedreigingen. Dat kan door het bedrijfsadres onzichtbaar te maken. Wij zijn blij dat het altijd de keuze van het raadslid en zijn partner is om het bedrijfsadres onzichtbaar te maken, want om zakelijke redenen is dat niet altijd gewenst’’, vertelt Hanneke Willemstein.

Volgens Minister Hanke Bruins Slot biedt het convenant politieke ambtsdragers met een onderneming de vrijheid om zich, naast hun andere baan, in te zetten voor onze samenleving zonder dat zij hoeven na te denken over hun kwetsbaarheid door openbare gegevens op het internet. Een goed functionerende democratie kan niet zonder gekozen volksvertegenwoordigers en zij moeten die rol zonder angst voor agressie en intimidatie kunnen uitvoeren.

Veiligheid politieke ambtsdragers

Bijna de helft van de decentrale politieke ambtsdragers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. De laatste twee jaar is er sprake van een forse toename, zowel van minder ernstige als ernstig ervaren incidenten.

Ondertekening convenant

Het convenant is ondertekend door de volgende beroepsverenigingen of vertegenwoordigers van beroepsgroepen: de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de bestuurlijk vertegenwoordiger namens Commissarissen van de Koning, de Kring Voorzitters van Waterschappen (KVW), de Wethoudersvereniging, de bestuurlijk vertegenwoordiger namens gedeputeerden, de Vereniging Dagelijks Bestuurders Waterschappen, Statenlidnu en de Vereniging Belangenbehartiging Algemeen Bestuurders van Waterschappen.

Meer informatie

Klik hier om de verschillende manieren van afscherming in het Handelsregister aan te vragen.

Raadsleden die te maken hebben met agressie en intimidatie en daar geen goed raad mee weten, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur dat landelijke en regionale ondersteuningslijnen biedt. Klik hier voor meer informatie.