Raadsleden met Kwaliteitskompas grip op jeugdbeleid

Raadsleden met Kwaliteitskompas grip op jeugdbeleid

Raadsleden zijn als eerst aan zet bij het maken van gemeentelijk jeugdbeleid. Samenspraak met partners als onderwijsinstanties, de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp is daarbij noodzakelijk. Het is goed om als raadslid initiatief te nemen in het contact met deze partners en hen actief bij het proces te blijven betrekken.

Deze aanbeveling vormt de eerste stap naar samenhangend jeugdbeleid en wordt beschreven in het vernieuwde Kwaliteitskompas van het Nederlands Jeugdinstituut. Aan de hand van dit hulpmiddel krijgen raadsleden meer inzicht in welke rol zij spelen in het bepalen van de koers en het voeren van controle op het jeugdbeleid.

Beschermende factoren

De gemeenteraad kan grote invloed uitoefenen op de ambities van de gemeente met betrekking tot jeugdbeleid. Raadsleden kunnen bijvoorbeeld zogeheten beschermende factoren formuleren. Dit zijn factoren die een positieve invloed hebben op het leven van kinderen. Het versterken van een van die factoren kan een ambitie zijn. Raadsleden dienen zichzelf de vraag te blijven stellen wat de uitwerking van een ambitie is voor kinderen en jongeren.

Signaleringsfunctie

Raadsleden hebben een signaleringsfunctie. Zij staan in nauw contact met inwoners en maatschappelijke organisaties. Lokale politici kunnen door gesprekken te voeren met mensen die op dagelijkse basis met kinderen, jongeren en gezinnen werken te weten komen wat er speelt. Vervolgens kunnen zij onderwerpen agenderen die aandacht vragen en vragen stellen aan het college. Zo zorgen raadsleden ervoor dat er een constante reflectie plaatsvindt met betrekking tot het jeugdbeleid van de gemeente.

Meer informatie

Benieuwd naar de volgende stappen die worden beschreven in het Kwaliteitskompas? Klik hier.

Wilt u meer weten over de invloed van raadsleden op jeugdbeleid? Bekijk de infographic “Anders monitoren in het sociaal domein”