Raadsleden moeten opkomen voor burgers bij sloop van huizen

Raadsleden moeten opkomen voor burgers bij sloop van huizen

De raad moet beslissingen tot slopen van huizen, ter discussie stellen als bewoners het oneens zijn met de plannen. Bewoners worden namelijk te weinig betrokken bij beslissingen over sloop of renovatie van hun huis en kinderen zijn zelfs helemaal geen gesprekspartner in het proces. De gemeenteraad kan voorkomen dat bewoners te weinig betrokken worden bij beslissingen over hun huis.

Burgers ervaren verschillende knelpunten bij sloop of renovatie van hun huurhuis door woningcorporaties, blijkt uit het onderzoek ‘Als je je huis moet verlaten’ van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman.

Kinderen

Kinderen hebben geen eigen stem bij beslissingen die gaan over hun huis, ze worden alleen vertegenwoordigd via hun ouders of verzorgers. De ombudsmannen roepen woningcorporaties op om kinderen ook actief af te betrekken als gesprekspartner in besluitvorming. 

Rol van gemeenten

Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de huisvesting van inwoners en moeten dus duidelijke afspraken maken met woningcorporaties. Gemeenten staan te veel op afstand volgens de Ombudsman. In afspraken met woningcorporaties moet betrokkenheid van bewoners en kinderen gegarandeerd worden. Een actieve raad kan het college controleren zodat deze afspraken werkelijk gemaakt zullen worden.

Bovendien kan betrokkenheid van de gemeenteraad zorgen voor heroverweging van besluiten van woningcorporaties wanneer bewoners vinden ze niet zorgvuldig zijn gemaakt.

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman kan optreden wanneer burgers het oneens zijn met lokale uitvoering. De Kinderombudsman ziet toe op de rechten van kinderen. De Nationale ombudsman is ook de ombudsman in 269 van de 342 gemeenten (78%), en daarnaast bijna van alle gemeenschappelijke regelingen.

Meer informatie

Voor het volledige rapport ‘Als je je huis moet verlaten’, klik hier.

Voor meer informatie over de Ombudsman als hulptroep van de raad, klik hier.