Raadsleden niet langer in bezwaarschriftencommissies

Raadsleden niet langer in bezwaarschriftencommissies

Raadsleden mogen niet langer lid zijn van een bezwaarschriftencommissie. Dit volgt uit de Verzamelwet Gemeentewet op 1 februari 2016 in werking is getreden.

De bezwaarschriftencommissie is belast met de behandeling van bezwaarschriften die bij de gemeente binnen komen. De commissie heeft een adviserende rol en adviseert de gemeenteraad of het college van B&W over het bezwaar. De Eerste Kamer heeft de betreffende wetswijziging op 3 november vorig jaar goedgekeurd. Toen is afgesproken dat de wijziging per 1 februari 2016 van kracht zou worden.

Ontslag wethouder

Het vrijwillig ontslag van een wethouder is niet meer gebonden aan een opzegtermijn. Daarmee wordt de procedure rondom vrijwillig ontslag gelijk getrokken met ontslag door het aannemen van een motie van wantrouwen door de gemeenteraad.

Zowel het afschaffen van het lidmaatschap van raadsleden van een bezwaarschriftencommissie als het aanpassen van de opzegtermijn voor het vrijwillig ontslag van een wethouder is onderdeel van een aantal wijzigingen van de gemeentewet die per 1 februari 2016 van kracht zijn geworden. De aanpassingen zijn  door Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd in een zogeheten Verzamelwet. De andere wijzigingen van de gemeentewet die daardoor nu van kracht zijn geworden zijn hier te lezen.