Raadsleden Noord-Nederland voor hogere vergoeding

Raadsleden Noord-Nederland voor hogere vergoeding

De vergoeding van raadsleden dient omhoog te gaan. Dat vindt een ruime meerderheid van de raadsleden uit Noord-Nederland, zo blijkt uit een peiling onder de raadsleden uit Groningen, Fryslân en Drenthe. De peiling is gehouden vanwege de ALV Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komende zaterdag in Assen.

Uit de peiling blijkt dat 70 procent van de noordelijke raadsleden voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden. Daarnaast dient er ook meer ondersteuning te komen voor raadsleden. Een hogere vergoeding en meer ondersteuning zijn nodig, vinden de raadsleden, om de aantrekkelijkheid van het ambt van raadslid te behouden.

Werkdruk

De raadsleden uit de drie noordelijke provincies geven aan dat zij werkdruk ervaren als de belangrijkste factor die de aantrekkelijkheid van het ambt onder druk zet.

Dertig procent geeft aan dat andere factoren een belangrijke rol spelen, en voor één op de tien gaat het om een combinatie van factoren. Bijna een kwart is van mening dat het ambt helemaal niet onaantrekkelijker wordt.

Voorstander

Dat raadsleden een hogere vergoeding wensen, blijkt ook uit het in september gepresenteerde onderzoek onder alle raadsleden van Nederland. Klik hier voor de uitkomsten van dat onderzoek.

Raadsacademie Assen

De uitkomsten van het onderzoek onder noordelijke raadsleden wordt zaterdag besproken tijdens de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Assen. Op de agenda staat de aantrekkelijkheid van het ambt van raadslid, en er zijn diverse deelsessies over macht en invloed van de raad op diverse terreinen. Meld u daarom nog snel aan!

Liever online aanwezig? U kunt bij de deelsessies over regionale samenwerking en de macht en invloed van de raad ook online aansluiten!